Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårdsberg kyrkby

Vårdsberg är en vackert belägen kyrkby, en mil öster om Linköpings tätort. Här finns idag viss bostadsbebyggelse samt en förskola. Området har även tillgång till kollektivtrafik. I Vårdsberg kan en mindre komplettering av bebyggelsen vara möjlig.

Kartan visar olika utvecklingsområden i Vårdsberg kyrkby.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar ett nytt läge för bostäder i Vårdnäs.

B1 är en tomt som kan bebyggas med småhus, som en naturlig komplettering av den befintliga kyrkbyn.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 11 november 2021