Hoppa till huvudinnehåll

Västerlösa

Västerlösa är en landsbygdsort på slätten, med förskola, verksamheter och ett aktivt föreningsliv. Här finns förutsättningar att anordna några nya bostadstomter i vackra lantliga lägen med utblickar i landskapet.

Karta som visar olika utvecklingsområden i  Västerlösa

Kartan visar olika utvecklingsområden i Västerlösa.

Bostadsbyggande

Utvecklingsskissen visar tre nya lägen för bostäder i Västerlösa.

B1 ligger i ortens centrala delar och är lämpligt för stora småhustomter.

B2 ligger i ortens centrala delar och är lämpligt för en, eventuellt två, stora småhustomter eller ett mindre flerbostadshus med marklägenheter.

B3 ligger i ortens västra delar och är lämpligt för stora småhustomter.

BS4 omfattar Västerlösa skola. Området är lämpligt för förskola alternativt för radhus och/eller mindre flerbostadshus.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”.

Senast uppdaterad den 12 oktober 2022