Hoppa till huvudinnehåll

Stomplan 1945

1945 presenterades för stadsfullmäktige en stomplan.

I stomplanen har man siktat in sig på tre områden, som man ansåg vara viktiga att planera upp.
Dessa områden var: 
- kommunikationer,
- vatten och avlopp
- samt markdisposition

Stomplanen är i sin helhet inskannad och går nu att ta del av på Stadsarkivets hemsida.

Senast uppdaterad den 23 oktober 2018