Stomplan 1945

1945 presenterades för stadsfullmäktige en stomplan.

I stomplanen har man siktat in sig på tre områden, som man ansåg vara viktiga att planera upp.
Dessa områden var: 
- kommunikationer,
- vatten och avlopp
- samt markdisposition

Stomplanen är i sin helhet inskannad och går nu att ta del av på Stadsarkivets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 april 2019