Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Regnbågsveckan 2020

Linköpings Regnbågsvecka, som infaller 22-30 augusti, kommer att genomföras på ett lite annorlunda sätt i år. RFSL Linköping och Linköpings kommun har sammanställt en lista med tips till dig som arbetar med barn och unga. Allt material hämtas digitalt – helt gratis.

Diskussionsmaterial

Länkar till allt material hittar du längst ner, efter texten.

Allierad

I en värld där fler och fler organiserar sig i fascistiska och odemokratiska rörelser behövs en stark motkraft. I projektet Allierad har föreningen Make Equal tagit fram metoder för den som vill alliera sig i någon annans kamp men inte vet hur. En allierad är en person som agerar mot ett förtryck som den inte själv utsätts för. Det är en person som får fördelar i dagens ojämlika samhälle och använder dem för att stötta personer som bryter mot normen. På Allierads hemsida finns tips om hur du kan alliera dig i olika sammanhang och miljöer: I skolan, på internet, i föreningen, på stan, på släktmiddagen och på arbetsplatsen.

BRYT! För skola och fritidsgårdar

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.
Bryt! är vårt otroligt populära metodmaterial som hittills spridits i över 25 000
exemplar. Det som skiljer Bryt! från många andra metoder är att man fokuserar
på normer istället för de som bryter mot normerna. Frågor om hur makt upp-
rätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen är viktiga. Den tredje upplagan av metod¬materialet Bryt! är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.

Fickhandbok för en #tryggskola

Är du frustrerad över att personalen på din skola inte har koll på hbtq? Eller att undervisningen har underliggande rasism? Eller att din lärare inte sätter grän¬ser när elever kränks eller diskrimineras i skolmiljön? Det är skolans personal som har ansvaret att skapa en trygg miljö för eleverna. Men det är inte alltid möjligt eller speciellt kul att förklara problemen för dem. Då kan du ge den här fickhandboken till skolpersonalen. Den är skriven av elever inom Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) och tar upp de främsta problemen som diskuterats i nätverket. Fickhandboken innehåller elva konkreta tips på hur skolpersonalen kan jobba för att skapa en tryggare skola för alla elever.

Hbtq-handboken! För verksamhet riktad till ungdomar med funktionsvariationer

Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet. Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp. En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter. 

Hbtq och idrott - För sport och idrottsverksamhet

RFSL Ungdom och RFSL har gjort en undersökning för Riksidrottsförbundet om idrottande hbtq-personers erfarenheter och villkor.
Hur svårt är det att vara öppen som hbtq-person inom idrotten? Vilka hinder möter unga idrottsutövande hbtq-personer i sitt idrottande? Rapporten Hbtq och idrott – Ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott, speglar dessa och andra frågor kring hbtq-personer och idrottsutövande. 25 idrottande hbtq-ungdomar har intervjuats om sitt idrottande i rapporten och ytterligare 15 har själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande.

Break the norm!

Break the norm! Methods for studying and working with norms in general and the heteronorm in particular. 

Senast uppdaterad den 3 september 2020