Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrastödsprogram som syftar till att erbjuda föräldrar med kognitiva svårigheter ett anpassat föräldraskapsstöd.

PYC stödjer inlärning och utveckling av föräldraförmågan genom ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd. Syftet är att stärka föräldrars samspel med och omvårdnad om sitt barn. Föräldrar med kognitiva svårigheter har svårt att tillgodogöra sig ett vanligt föräldraskapsstöd.

Utbildningen består av tre heldagar på plats, en halvdag digitalt samt sju tillfällen med metodstöd (varje tillfälle är tre timmar och sker digitalt).

Ubildningen erbjuds i följande städer under hösten 2024:

  • Uppsala - 26/9 & 3-4/10 (med förberedande webbinarium 17/9 kl. 9.00-12.00)
  • Malmö - 8-10/10 (med förberedande webbinarium 30/9 kl. 9.00-12.00)
  • Göteborg - 19-21/11 (med förberedande webbinarium 11/11 kl. 9.00-12.00)

Utbildningen kan också ges som uppdragsutbildning.

PYC förvaltas av två organisationer i Sverige; PYC-konsortiet i Sverige och SUF-kunskapscentrum, Region Uppsala. PYC-konsortiet är en samverkan mellan FoU Centrum Linköping, Göteborgsregionen (GR) och FoU Socialtjänst Region Västerbotten.

Senast uppdaterad den 3 juni 2024