Hoppa till huvudinnehåll

Omhändertagande av döda djur

Vill du begrava ett sällskapsdjur eller har du hittat ett dött djur? Här får du hjälp med vad du kan göra.

Hantering av döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur får begravas på egen mark om det kan ske utan problem och risk för smittspridning eller förorening. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur inte gräver upp det. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken.

Små djur, marsvin eller mindre, får lämnas med hushållssoporna i en försluten plastpåse.

Kremering av husdjur

Vänd dig till din veterinär om du vill ha hjälp med kremering av ditt husdjur.

Linköpings Djurskyddsförening har en minneslund i Lilla Åby, Slaka. Där är det möjligt att få gravsätta urna med aska.

Nedgrävning av häst

Begravning av självdöd eller avlivad häst är en miljöfråga och därför ska Miljöavdelningens hälsoskyddsenhet kontaktas innan nedgrävning utförs.

Hälsoskyddsenheten gör en bedömning av om föreslagen plats är lämplig eller inte. Hälsoskyddsenhetens anvisningar måste följas vid nedgrävning.

Bygg- och miljönämnden tar i normalfall ut en timmes avgift för handläggning av nedgrävning av häst. Om ärendet kräver extra handläggningstid kan extra timavgift debiteras.

Hör av dig till Kontakt Linköping för att komma i kontakt med Hälsoskyddsenheten.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Vilda döda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som det måste skickas till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. När det gäller kommunens mark kan du höra av dig till Kontakt Linköping.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad som är "statens vilt", det vill säga vilka vilda djur som när de påträffas döda tillfaller staten. Dessa djur ska du anmäla till Polisen.

Du kan även hitta information om vad du ska göra när du hittat ett skadat vilt djur eller övergivna djurungar och att det enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.

Senast uppdaterad den 12 februari 2024