Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Resultat

Här kan du se genomförda kontroller och eventuella avvikelser under de senaste tre åren.

IKEA Restaurang&Café+ Bistro&Monter

Restaurang och servering

Västra Svedengatan 7

Besöksadress: Västra Svedengatan 7 (se karta)
Ingen eller mindre avvikelse

Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

Uppföljande kontroll krävs

Vid kontrollen konstaterades avvikelser som kräver en extra uppföljande kontroll. Att en verksamhet har avvikelser som kräver extra uppföljande besök innebär inte att det är farligt att äta eller handla där.

Ingen kontroll utförd

Verksamheten är ny eller har inte fått kontroll efter. Alla verksamheter kontrolleras inte varje år. Små verksamheter och de med låga risker inom livsmedelssäkerhet kontrolleras vartannat eller vart tredje år.

2021-09-15

Ingen eller mindre avvikelse

Hygien

Hygien inbegriper lokalens utformning och skick, rengöring, personalhygien, skadedjursbekämpning, förvaringstemperaturer och vattenförsörjning. Hit räknas också företagarens och personalens kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller, samt att företaget följer regler om återkallande av livsmedel som inte är säkra.

Anmäld

Planerad

2020-02-18

Ingen eller mindre avvikelse

Hygien

Hygien inbegriper lokalens utformning och skick, rengöring, personalhygien, skadedjursbekämpning, förvaringstemperaturer och vattenförsörjning. Hit räknas också företagarens och personalens kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller, samt att företaget följer regler om återkallande av livsmedel som inte är säkra.

Oanmäld

Planerad

2019-06-18

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Planerad

2019-02-22

Ingen eller mindre avvikelse

Anmäld

Planerad

2018-11-15

Uppföljande kontroll krävs

Hygien

Hygien inbegriper lokalens utformning och skick, rengöring, personalhygien, skadedjursbekämpning, förvaringstemperaturer och vattenförsörjning. Hit räknas också företagarens och personalens kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller, samt att företaget följer regler om återkallande av livsmedel som inte är säkra.

Oanmäld

Planerad

Senast uppdaterad den 18 juni 2021