Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Resultat

Här kan du se genomförda kontroller och eventuella avvikelser under de senaste tre åren.

ICA Nära Sturefors

Butik

Näckrosvägen 148

Besöksadress: Näckrosvägen 148 (se karta)
Ingen eller mindre avvikelse

Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

Uppföljande kontroll krävs

Vid kontrollen konstaterades avvikelser som kräver en extra uppföljande kontroll. Att en verksamhet har avvikelser som kräver extra uppföljande besök innebär inte att det är farligt att äta eller handla där.

Ingen kontroll utförd

Verksamheten är ny eller har inte fått kontroll efter. Alla verksamheter kontrolleras inte varje år. Små verksamheter och de med låga risker inom livsmedelssäkerhet kontrolleras vartannat eller vart tredje år.

2021-09-30

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Uppföljande

2021-09-17

Uppföljande kontroll krävs

Information om livsmedel

Ingen information om livsmedel får vara vilseledande. Förpackade livsmedel ska vara märkta med ingrediensförteckning, mängd och hållbarhetsdatum med mera.

Oanmäld

Planerad

2021-02-15

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Uppföljande

2021-02-03

Ingen eller mindre avvikelse

Information om livsmedel

Ingen information om livsmedel får vara vilseledande. Förpackade livsmedel ska vara märkta med ingrediensförteckning, mängd och hållbarhetsdatum med mera.

Oanmäld

Planerad

2020-09-23

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Planerad

Senast uppdaterad den 18 juni 2021