Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Resultat

Här kan du se genomförda kontroller och eventuella avvikelser under de senaste tre åren.

Don Quixote Pizzeria

Restaurang och servering

Söderleden 22

Besöksadress: Söderleden 22 (se karta)
Ingen eller mindre avvikelse

Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

Uppföljande kontroll krävs

Vid kontrollen konstaterades avvikelser som kräver en extra uppföljande kontroll. Att en verksamhet har avvikelser som kräver extra uppföljande besök innebär inte att det är farligt att äta eller handla där.

Ingen kontroll utförd

Verksamheten är ny eller har inte fått kontroll efter. Alla verksamheter kontrolleras inte varje år. Små verksamheter och de med låga risker inom livsmedelssäkerhet kontrolleras vartannat eller vart tredje år.

2021-09-30

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Uppföljande

2021-09-17

Uppföljande kontroll krävs

Information om livsmedel

Ingen information om livsmedel får vara vilseledande. Förpackade livsmedel ska vara märkta med ingrediensförteckning, mängd och hållbarhetsdatum med mera.

Hygien

Hygien inbegriper lokalens utformning och skick, rengöring, personalhygien, skadedjursbekämpning, förvaringstemperaturer och vattenförsörjning. Hit räknas också företagarens och personalens kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller, samt att företaget följer regler om återkallande av livsmedel som inte är säkra.

Riskhantering

Livsmedelsföretagare ska ha ett system för att identifiera risker och kontrollera dem. Den vanligaste risken är nedkylning av varm mat. Företaget ska veta till vilken temperatur maten ska kylas ned och hur lång tid det följs. Andra risker är tillagning av råvaror som kan innehålla sjukdomsbakterier (till exempel kyckling och köttfärs) och risken att livsmedel innehåller allergener som inte anges i innehållsförteckningen.

Operativa mål för livsmedelskontroll

Denna punkt är endast administrativ för insamlande av statistik. Avvikelser som redovisas här redovisas också under någon av de andra rubrikerna.

Oanmäld

Planerad

2020-05-19

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Planerad

2019-10-07

Ingen eller mindre avvikelse

Anmäld

Uppföljande

2019-08-07

Uppföljande kontroll krävs

Hygien

Hygien inbegriper lokalens utformning och skick, rengöring, personalhygien, skadedjursbekämpning, förvaringstemperaturer och vattenförsörjning. Hit räknas också företagarens och personalens kunskap om livsmedelshygien och de regler som gäller, samt att företaget följer regler om återkallande av livsmedel som inte är säkra.

Oanmäld

Planerad

Senast uppdaterad den 18 juni 2021