Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Resultat

Här kan du se genomförda kontroller och eventuella avvikelser under de senaste tre åren.

Handlarn i Lambohov

Butik

Torparegatan 1

Besöksadress: Torparegatan 1 (se karta)
Ingen eller mindre avvikelse

Vid kontrollen konstaterades inga eller bara några få, mindre avvikelser inom de områden som kontrollerades. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga men följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

Uppföljande kontroll krävs

Vid kontrollen konstaterades avvikelser som kräver en extra uppföljande kontroll. Att en verksamhet har avvikelser som kräver extra uppföljande besök innebär inte att det är farligt att äta eller handla där.

Ingen kontroll utförd

Verksamheten är ny eller har inte fått kontroll efter. Alla verksamheter kontrolleras inte varje år. Små verksamheter och de med låga risker inom livsmedelssäkerhet kontrolleras vartannat eller vart tredje år.

2021-09-15

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Händelsestyrd

2020-10-21

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Uppföljande

2020-10-20

Uppföljande kontroll krävs

Information om livsmedel

Ingen information om livsmedel får vara vilseledande. Förpackade livsmedel ska vara märkta med ingrediensförteckning, mängd och hållbarhetsdatum med mera.

Spårbarhet

Företag ska kunna spåra alla livsmedel ett steg bakåt. De ska veta varifrån de har köpt varje vara. Företag som säljer vidare till andra företag, till exempel grossister och tillverkare, ska också kunna spåra till vem de har sålt sina varor. Detta för att man ska kunna spåra livsmedel som visar sig vara farliga, och stoppa fortsatt spridning.

Operativa mål för livsmedelskontroll

Denna punkt är endast administrativ för insamlande av statistik. Avvikelser som redovisas här redovisas också under någon av de andra rubrikerna.

Oanmäld

Planerad

2020-06-11

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Händelsestyrd

2019-08-14

Ingen eller mindre avvikelse

Oanmäld

Händelsestyrd

Senast uppdaterad den 18 juni 2021