Faderskap

Om ni inte är gifta när ni får ett barn måste ni fastställa faderskapet. Om ni däremot är gifta antas det att mannen i förhållandet är far till barnet. Familjerätten fastställer faderskap.

Ett faderskap måste fastställas för att barnets juridiska rättigheter ska kunna tas tillvara. Det sker genom en faderskapsbekräftelse. I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni också anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ring till familjerätten

Om du vill fastställa ett faderskap ska du alltid ta kontakt med familjerätten först. Vid samtalet kommer familjerätten att fråga efter namn och personnummer till barnet och fadern. Beroende på er situation kommer fastställandet av faderskap gå till på olika sätt. Om ni inte själva kontaktar familjerätten för att få faderskapet fastställt kommer vi att kalla er till faderskapsutredning. Familjerätten får information om vilka barn som föds utanför äktenskapet av Skatteverket.

Familjerätten - Faderskapsfrågor

Skicka e-post till Familjerätten - Faderskapsfrågor

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 72
Telefontid: Mån, ons, tors och fre 09.00-11.00.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/faderskap http://www.linkoping.se/faderskap

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

För sammanboende föräldrar

Om ni bor tillsammans, är skrivna på samma adress och övertygade om att barnet är ert gemensamma kan ni på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet. Det kan antingen ske innan eller efter förlossningen. Om du vill bekräfta faderskapet innan förlossningen kan du göra det från och med graviditetsvecka 24. Kontakta familjerätten senast tre veckor innan beräknad nedkomst. 

Först tar du kontakt med familjerätten. Om det är ert första gemensamma barn kommer familjerätten att skicka faderskapshandlingarna till Medborgarkontoret City efter samtalet. Det är dit ni går för att skriva under handlingarna. De ska undertecknas av båda föräldrarna vid besöket och ni ska kunna legitimera er med godkänd ID-handling. Medborgarkontoret City är samlokaliserat med Biblioteket. Man behöver inte beställa tid för besöket.

Medborgarkontor City

Medborgarkontoret svarar på frågor om kommunens verksamheter och om övrig samhällsservice.

Skicka e-post till Medborgarkontor City

E-post: medborgarkontor.city@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 70

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider:
måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-17.00
juni-augusti: måndag-fredag kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Postadress:
Linköpings kommun
Medborgarkontor city
Östgötagatan 5
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/medborgarkontor http://www.linkoping.se/medborgarkontor

Om det är ert andra gemensamma barn tar du också kontakt med familjerätten. Då kan ni få faderskapshandlingarna hemskickade för påskrift.

För ensamboende föräldrar

Om ni inte bor tillsammans, eller om ni bor tillsammans men inte är skrivna på samma adress, kommer ni att få genomgå en faderskapsutredning. Det sker genom ett besök hos familjerätten där ni kan komma tillsammans eller var för sig. För att göra en faderskapsutredning tar ni kontakt med familjerätten.

Faderskapstest

Mamman och den eller de män som hon uppger kan vara möjlig far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om det råder osäkerhet kring vem som är pappa till barnet kan ett faderskapstest behövas. Det görs genom en DNA-undersökning. En DNA-undersökning kan bli aktuell om mamman eller pappan är osäkra, oavsett om de är gifta eller inte. 

När faderskapet är fastställt

När faderskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Det är föräldrarna som ansvarar för sina barns försörjning till dess att barnet blir myndigt eller fyller 21 år, om barnet går i grundskola eller gymnasieskola.

Om föräldrarna inte bor tillsammans betalar den förälder som barnet inte bor hos underhållsbidrag. Om föräldern av någon anledning inte gör det, eller betalar ett för lågt belopp, kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan. En advokat kan hjälpa till att beräkna underhållsbidrag. 

Familjerätten - Faderskapsfrågor

Skicka e-post till Familjerätten - Faderskapsfrågor

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 72
Telefontid: Mån, ons, tors och fre 09.00-11.00.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/faderskap http://www.linkoping.se/faderskap

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2018