Hoppa till huvudinnehåll

Om Ljungsbro skola 7-9

På Ljungsbro skola går elever i åk 7-9. Skolan är centralt belägen i Ljungsbro samhälle. På vår skola har vi fokus på kunskap och lärande. Genom utmaningar, nyfikenhet och goda relationer vill vi lära oss mer. Vi har höga förväntningar på våra elever och eleverna har höga förväntningar på oss. Detta leder till goda resultat och en positiv skolklimat.

Ljungsbro skola, grundskola

 

Vår verksamhet

Ljungsbro skola är en högstadieskola med ca 300 elever som ligger 10 km från stadskärnan. För att främja studieron och öka lärartätheten arbetar eleverna hos oss i små klasser med mellan 18-22 elever per klass. Det finns dessutom en heltidsmentor kopplad till respektive årskurs som är tillgänglig för att hjälpa eleven under skoldagen och som vårdnadshavare lätt kan komma i kontakt med. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår undervisning som bedrivs av behöriga lärare. Sedan höstterminen 2023 är vi en mobilfri skola vilket forskning visar gynnar elevernas inlärning.  

Vår verksamhet organiseras kring arbetslag, ett per årskurs samt ett arbetslag för IVAS och den pedagogiska verkstan. Undervisningen sker i ämnessalar och elevskåp och lärararbetsplatser ligger fördelade i skolan. Detta skapar en lugn miljö och en trygghet för våra elever.

Under rasterna erbjuder vi eleverna ett bemannat uppehållsrum med möjlighet till att låna spel, pingisracket m.m. eller köpa något att äta/dricka. Vi har även ett skolbibliotek där eleverna kan vara under sina raster. Vår fokusbibliotekarie arbetar tillsammans med lärarna för att ge våra elever goda kunskaper kring kunskapssökning och källkritik samt bidra till att de blir bättre läsare.

För att ytterligare bidra till trygghet finns vårt trygghetsteam som arbetar för en positiv anda. Vi har ett väl utbyggt elevhälsoteam, som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV, logoped, social koordinator, specialpedagog och speciallärare.

Delaktighet är viktigt på en skola och hos oss kan eleverna  påverka sin skolgång genom engagemang i elevrådet eller biblioteksrådet.
 

Postadress: Ljungsbro skola 7-9
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/norra-skolomradet/ljungsbro-skola-7-9/ https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/norra-skolomradet/ljungsbro-skola-7-9/

Rektor 7-9
Jenny Lindvall
Tel: 013-20 55 83

Biträdande rektor 7-9
Beatrice Zechel
Tel: 013-29 49 16

Senast uppdaterad den 20 november 2023