Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Årskurs f-6 Ånestad

Här kan du läsa lite mer om våra klasser i år f-6 på skolan.

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar Rebecka Nilsson, Katarina Rosell, Maria Winell och Lotta Öresjö. Utanför lektionstid når du dem på telefon 013- 20 88 33.

Språklek

Varje dag arbetar vi med språklig medvetenhet enligt bornholmsmodellen. Vi går kontinuerligt till vårt fina fokusbibliotek där bibliotekarien läser en bok och har efterföljande boksamtal. Därefter får varje elev låna med sig böcker hem då vi beaktar elevernas lust att fortsätta läsa på fritiden.

Matematik

Eleverna får på ett lustfyllt sätt under matematiken träna på grundläggande matematiska färdigheter. Vi arbetar med konkreta material och utforskar laborativt. Alla elever blir utmanade oavsett hur långt de har kommit i deras kunskapsutveckling.

Tema

I förskoleklassen arbetar vi med olika teman. I temaarbetet väver vi in barnens egna erfarenheter. Vi läser även böcker och tittar på film samt skapar utifrån temat.

Fri lek och utelek 

Under skoldagen har vi även fri lek. I den fria leken lär eleverna känna miljön och varandra. Ibland kan vi också ha styrd lek då eleverna leker i lekgrupper för att de ska få möjlighet att lära känna andra klasskamrater som de vanligtvis inte leker med och för att skapa en bra stämning i klassen.
Vi är ute varje dag oavsett väder. Vi har en härlig utemiljö med skogen inpå knuten. Vi har bl. a. en motorikbana som uppskattas av eleverna där de kan gå balansgång, klättra och leka. Det finns gungor och en stor gård där eleverna kan spela fotboll, bandy eller leka andra lekar.
Vi går ofta till skogen och lär oss om djur och natur tillsammans på ett lekfullt sätt.

Idrott

En gång i veckan har vi idrott i vår fina gymnastiksal. På idrotten tränas motoriken på ett lekfullt sätt där eleverna gör olika bollövningar och har redskapsbanor m.m.

 

I årskurs 1-3 arbetar vi utifrån läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. I varje skolämne sker en progression av innehållet och elevernas lärande. Undervisningen sker utifrån ett språkutvecklande arbetssätt inom alla skolämnen. Vi arbetar med formativ bedömning för att göra eleverna medvetna om deras kunskapsutveckling. Undervisningen bedrivs i nya och fräscha lokaler i ett naturskönt område. Vi utnyttjar den fina naturen i ämnen så som matematik och NO.

I årskurs 4-6 bygger vi vidare och ger eleverna verktyg för fortsatt lärande utifrån läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. För att göra eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling arbetar vi formativt, språkutvecklande och med digitala verktyg. Hos oss arbetar eleverna i helklass, halvklass och tregrupper flera gånger i veckan för att främja största möjliga lärande och trygghet.

Klass 1 AB

I ettan arbetar Kristin Ahrle, Annelie Arvidsson och Karin Staxäng-Jonsson.
Telefon 013-20 79 77

Klass 2AB

I tvåan arbetar Josefine Andersson och Eva-Mari Sjöstrand.
Telefon 013-20 79 77

Klass 3AB

I trean arbetar Sara Erlandsson och Caroline Samuelsson.
Telefon 013- 20 79 77

Klass 4A

I fyran arbetar Kim Gruvstad, Simon Mulondo och Linda Svenmar.
Telefon 013-20 77 20

Klass 5AB

I femman arbetar Ulrika Andersson, Caroline Hellberg och Josefine Johansson. 
Telefon: 013- 20 77 20

Klass 6AB

I sexan arbetar Zarah Eld, Karin Lordh Lindestrand och Elisabeth Mannebäck.
Telefon: 013-20 77 20.

 

Senast uppdaterad den 13 mars 2020