Årskurs f-6 Ånestad

På vår skola har vi förskoleklass till årskurs 6. Här kan du läsa lite mer om våra klasser.

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar Christin Karlsson, Anne Wall och Mats Lundin. Utanför lektionstid når du dem på telefon 013- 29 49 28.

Språklek

Vi har språklek en gång per dag i små grupper. I grupperna tränar vi på rim och ramsor, bokstäver, första och sista ljud m. m. De elever som har kommit lite längre får arbeta med läs och skrivuppgifter. Varannan vecka går grupperna upp till vårt fina fokusbibliotek för att lyssna på när bibliotekarien läser en bok och sedan får eleverna själva låna hem en bok.

Matematik

Även här jobbar eleverna i små grupper. Eleverna får träna på de geometriska formerna, större/mindre, skriva siffror m.m. Alla elever blir utmanade oavsett hur långt de har kommit i deras kunskapsutveckling.

Tema

I förskoleklassen arbetar vi med olika teman vilka går som en röd tråd över hela dagen. Vi arbetar bl.a. med: trafik, årstider, högtider, hälsa, flyttfåglar, djur. Under temaarbetets gång pratar vi om själva temat, eleverna får även berätta sina egna erfarenheter för de andra eleverna, vi läser böcker och tittar på film som är knutna till temat, vi pysslar, klipper och klistrar.

Fri lek och utelek 

I förskoleklassen har vi en hel del fri lek. Iden fria leken lär eleverna känna miljön och varnadra. Ibland kan vi också ha styrd lek då eleverna leker i lekgrupper för att de ska få möjlighet att lära känna andra klasskamrater som de vanligtvis inte leker med och för att skapa en bra stämning i klssen.

Vi går ut två gånger om dagen varje dag oavsett väder. Vi har en härlig utemiljö med skog där eleverna får springa omkring fritt på rasterna, en motorikbana som uppskattas av eleverna där de kan gå balansgång, klättra, leka och ha roligt. Det finns gungor och en stor gård där barnen kan spela fotboll, bandy eller leka andra lekar so lockar dem.

Idrott

En gång i veckan har vi idrott i vår fina gymnastiksal. På idrotten tränas motoriken på ett lekfullt sätt, gör olika bollövningar och har redskapsbanor m.m

 

Klass 1 AB

I ettan arbetar Eva-Mari Sjöstrand och Josefine Andersson.
Telefon 013-20 79 81

Klass 2AB

I tvåan arbetar Ethel Dahlin och Sara Erlandsson.
Telefon 013-20 79 81

Klass 3AB

I trean arbetar Kristin Ahrle och Karin Staxäng Johansson.
Telefon 013- 20 88 33

Klass 4AB

I fyran arbetar Caroline Hellberg och Ulrika Andersson och Josefine Johansson.
Telefon 013-20 77 20,

Klass 5AB

I femman arbetar Zarah Eld, Elisabeth Mannebäck och Karin Lordh
telefon: 013- 20 77 20

Klass 6AB

I sexan arbetar Linda Svenmar och Anna Johansson.
Telefon: 013-20 77 20.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 augusti 2018