Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevråd och skolråd

Ånestadsskolan har ett aktivt och engagerat elevråd, eleverna från förskoleklass till år 9 finns representerade.
Syftet med elevrådet är representera och föra fram elevers röst kring pågående skolarbete och det sociala livet på skolan.
Vi har även ett skolråd där personal och föräldrar träffas regelbundet.

Elevrådet

Syftet med elevrådet är representera och föra fram elevers röst kring pågående skolarbete och det sociala livet på skolan.

Ämne som tas upp kan vara skolmiljön, både den fysiska och psykiska arbetsmiljön, informationsutbyten samt trivselhöjande projekt och traditioner.
Samtliga klasser på skolan har representanter som träffas regelbundet. Elevrådet har också en styrelse.

Elevrådet arbetar nära skolledning och andra funktioner på skolan som till exempel matsalspersonalen.

Skolrådet

Ånestadsskolan skolråd träffas en gång per termin. Skolrådet består av föräldrarepresentanter från klasser och skolledningen. Vid träffarna ges information om skolans pågående arbete och frågor från föräldrarepresentanterna lyfts. Vid skolrådet diskuteras även generella skolfrågor.

Senast uppdaterad den 11 september 2019