Spetsutbildning Samhällskunskap Ånestadsskolan

Är du framtidens entreprenör eller beslutsfattare? Kanske är du morgondagens Steve Jobs, Laila Ohlgren, Jan Eliasson eller Margot Wallström? Då är Ånestadsskolans spetsutbildning något för dig!
Utbildningen är helt unik och den enda i sitt slag i hela Sverige. Vi kommer att utmana dig inom samhällskunskapen och du kommer att kunna bli en av våra absoluta spjutspetsar inom området. Ånestadsskolan är en av 25 grundskolor i Sverige som erbjuder en spetsutbildning.

Utbildningens innehåll

Spetsutbildningen i samhällskunskap ger en fördjupning i samhällsvetenskapliga frågor på ett sätt som ger dig som elev unika möjligheter till bred kunskap. Som elev läser du 200 min/v utöver den vanliga undervisningen i SO-ämnena.

Under utbildningen får du som elev ta del av:

  • Koppling till näringslivet genom fadderföretag
  • Möjlighet att driva företag
  • Samarbete och utbyte med Katedralskolan
  • Internationellt samarbete/utbyte
  • Gymnasiestudier redan under högstadietiden

Under din grundskoletid kommer du att läsa två gymnasiekurser i ämnet, entreprenörskap och internationella relationer. Vi arbetar då i nära samarbete med Katedralskolan.

Kursen i entreprenörskap innebär att eleverna startar UF-företag och får breda kunskaper i företagsamhet och företagsekonomi. Vi samarbetar med Ung Företagsamhet redan från år 7.

I kursen internationella relationer besöker vi Katedralskolans FN-rollspel. Under hösten 2016 genomförde våra elever i år 9 en resa till Bosnien som en del i kursen.

Arbetssätt

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne och därför är just tvärvetenskap ett viktigt förhållningssätt under utbildningen. Vi tycker också att du som elev skall lära dig att ta ansvar och utveckla din kreativitet. Därför lyfter vi fram det entreprenöriella lärandet som en utgångspunkt i studierna.

Inom spetsutbildningen genomsyras undervisningen av fyra teman:

  • globalisering/internationella relationer
  • entreprenörskap
  • demokrati
  • hållbar utveckling

Medie- och informationskunnighet

I årskurs 7 samarbetar vi med skolans fokusbibliotek i en utbildning kring källkritik som kallas MIK, medie- och informationskunnighet.

Ansökan

Målgruppen för spetsutbildningen i samhällskunskap är blivande år 7- elever med ett brinnande intresse för samhällskunskap. Utbildningen har 26 platser.

För information och ansökan till spetsutbildningen se information om skolval till årskurs 7 på Ånestadsskolans hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 augusti 2018