Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handbollsprofil Ånestadsskolan

På Ånestadsskolan erbjuder vi kommunens enda handbollsprofil. Syftet med profilen är att ge elever under årskurs 7-9 en möjlighet att kombinera kvalificerad träning med grundskolestudier. Idrott och lärande går hand i hand och kombinationen ger bra förutsättningar för goda studieresultat. Profilen förbereder eleverna för kommande gymnasiestudier med handbollsinriktning.

 

Upplägg

Upplägget för profilen är att individen är i fokus – skolarbete och idrottslig prestation ska samspela och fungera så bra som möjligt för eleven. Skolan är viktigast och förutom profildelen följer eleverna som går handbollsprofilen undervisningen precis som alla andra.

Syfte

Syftet med träningarna på skoltid är att komplettera och utöka träningarna med klubblaget. Träningar utgår från individen och fokus är att utveckla förmågor som ger resultat i handbollsspelet.

Träningarna

Eleverna vid handbollsprofilen har två handbollsträningar i veckan, totalt 120 min, under skoldagarna. Träningarna leds av kvalificerade instruktörer med många års erfarenhet av både senior- och ungdomshandboll. Ansvarig instruktör: Pierre Karlén.

Ansökan och antagning

Målgrupp för val till handbollsprofil är blivande år 7- elever med ett stort intresse för handboll. Ansökan till handbollsprofilen sker på Linköpings kommuns hemsida. När skolvalet är genomfört kommer Ånestadsskolan att bjuda in till uttagsträningar onsdag 17/2 eller torsdag 18/2 kl 15-17.
För information och ansökan till handbollsprofilen se information om skolval till årskurs 7 på kommunens gemensamma sida.

 

Senast uppdaterad den 1 december 2020