Hoppa till huvudinnehåll

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Du får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation.

Utbildningen förbereder dig för att t.ex. kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen (900 poäng)

Engelska 1 100 poäng

Estetisk verksamhet 100 poäng

Historia 1 50 poäng

Idrott och hälsa 1 200 poäng

Matematik 1 100 poäng

Naturkunskap 1 50 poäng

Religionskunskap 1 50 poäng

Samhällskunskap 1 50 poäng

Svenska 1/SSA 1 200 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

Bygg och anläggning 1 100 poäng

Fastighetsskötsel 200 poäng

Service och bemötande 1 100 poäng

Programfördjupning (900 poäng)

Bygg och anläggning 2 100 poäng

Digital kompetens 100 poäng

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll 100 poäng

Fastighetsskötsel inre miljö 100 poäng

Hantverkstekniker 1 100 poäng

Material och verktyg 1 100 poäng

Måleri 1 100 poäng

Skötsel av utemiljöer 100 poäng

Återvinning och kretslopp 1 100 poäng

Övrigt

Därutöver ingår individuellt val (200 poäng) och gymnasiesärskolearbete (100 poäng)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är fördelat över alla 4 åren:

  • år 1 = 1 vecka
  • år 2 = 3 veckor
  • år 3 = 9 veckor 
  • år 4 = 9 veckor

Senast uppdaterad den 11 november 2022