Hoppa till huvudinnehåll

Digitala informationsträffar för arvoderade frivilliga uppdrag

Syftet med det våra digital informationsträffar är att ge dig grundläggande information om de olika frivilliga uppdragen där du får stötta barn, ungdomar och vuxna. Vi resonerar om vad ett engagemang kan innebära och berör frågor så som längden på uppdraget, tidsåtgången i vardagen, flexibiliteten i uppdraget, den ekonomiska ersättningen med mera.

Två tjänstepersoner som informerar om kommunens frivilliga uppdrag

Andreas och Sara från Frivilligcentrum.

Information om uppdagen: jourhem, familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson

Information om uppdraget som god man och förvaltare 

Postadress: Socialförvaltningen
Frivilligcentrum
Box 356
581 03 Linköping

Telefonnummer: 013-26 25 47, 013-20 68 95

Senast uppdaterad den 1 februari 2024