Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. Barnet kommer nästan alltid från ett annat land och en annan kultur. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption, men det är mycket ovanligt.

Om du vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Du måste vara minst 18 år för att få adoptera. Du kan adoptera tillsammans med din partner oavsett om ni är gifta eller sammanboende. Du kan även adoptera som ensamstående.

Kontakta Familjerätten

Om du vill adoptera så börjar du med att ta kontakt med familjerätten. Där arbetar socialsekreterare som har hand om familjerättsliga ärenden. Till dem kan du ställa frågor kring hur en adoption går till och vad som kan vara bra att tänka på.

Familjerätten

Skicka e-post till Familjerätten

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 85
Telefontid: Måndag, torsdag, fredag klockan 9.00 - 10.00 och tisdagar 13.00 -14.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Adoptivförälderutbildning

Innan utredningen påbörjas så behöver du gå en utbildning. Det är en utbildning som förbereder dig inför adoptionen. Utbildningen hålls i Linköping och du anmäler dig genom familjerätten. Det är 21 timmar fördelat på sju tillfällen (tre timmar vardera) till ett självkostnadspris.

Att vara adoptivförälder innebär att du ibland ställs inför situationer som skiljer sig från att vara förälder till ett biologiskt barn. Det kan vara händelser som är berikande samtidigt som det kan vara frågor man kan känna sig osäker i hur man ska hantera.

Så går en utredning till

Efter utbildningen så kan socialsekreteraren påbörja en utredning. Utredningens syfte är att ta reda på om den/de sökande är lämplig/a att ta emot ett adoptivbarn. En utredning omfattar det mesta som har med familjen att göra. Det kan till exempel vara tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsa, livsåskådning, utbildning, ekonomi och syn på barnuppfostran.

Enligt socialtjänstlagen ska den som ska adoptera ha kunskap om barn, barns behov och innebörden av en adoption. En utredning innebär en tid för förberedelse och fungerar även som ett rådgivande inslag.

Den utredning som socialsekreteraren gör ligger till grund för socialnämndens beslut. Om du får ett medgivande från socialnämnden så gäller det i 3 år. Beslutet kan överklagas. Utredningen blir även en presentation av dig som de utländska myndigheterna kan ta del av. Det är de utländska myndigheterna som ansvarar för barnen och som väljer familj.

Adoption av närstående

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin partners barn. Den närstående kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten i kommunen gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Familjerätten yttrar sig till Tingsrätten, som fattar det slutgiltiga beslutet.

Adoptionsorganisationer

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet. Dem kan du kontakta för att få hjälp i kontakten med barnets hemland. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2019