Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Adoption

Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få nya föräldrar. Att adoptera är också ett sätt för par eller ensamstående att bilda eller utöka sin familj.

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Du måste vara minst 18 år men det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera.

Den vanligaste formen av adoption i Sverige är internationell adoption, det vill säga att man adopterar ett barn från ett annat land.

Då barn adopteras inom Sverige kallas det nationell adoption. Den vanligaste formen av nationell adoption är så kallad närståendeadoption, det vill säga att den som adopterar har en nära relation till barnet.

Adoption - mer information

Ansöka om medgivande för adoption från annat land

Det första steget vid en adoption är att ansöka om ett medgivande om att få adoptera. Det gör du genom att vända dig till Familjerätten. Där arbetar socialsekreterare som har hand om familjerättsliga ärenden. Till dem kan du ställa frågor om hur en adoption går till och vad som är viktigt att tänka på. Det är social- och omsorgsnämnden som beslutar om medgivande för adoption.

Familjerätten

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Väntetid: Det är för närvarande många som söker oss för samarbetssamtal så väntetiderna är något längre än normalt.

Obs! Gäller ditt ärende faderskaps- eller föräldraskapsfrågor? Då hittar du kontaktuppgifter här:

Till e-postformulär för Familjerätten

E-post: sof.barnochunga.brevlada-familjeratt@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 85
Telefontid: Måndag klockan 9.00-10.00, tisdag klockan 13.00-14.00, torsdag och fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Adoptivförälderutbildning

Att vara adoptivförälder innebär att du ibland ställs inför situationer som skiljer sig från att vara förälder till ett biologiskt barn. Det kan vara händelser som är berikande samtidigt som det kan vara frågor som du kan känna dig osäker på hur du ska hantera.

Innan utredningen påbörjas behöver du gå en utbildning som förbereder dig inför adoptionen. Utbildningen hålls i Linköping och du anmäler dig till familjerätten. Utbildningen består av 21 timmar fördelat på sju tillfällen (tre timmar vardera) till ett självkostnadspris.

Så går en utredning till

Efter utbildningen kan socialsekreteraren göra en utredning. Syftet med utredningen är att ta reda på om du är lämplig att ta emot ett adoptivbarn. En utredning omfattar det mesta som har med familjen att göra. Det kan till exempel vara

  • tidigare och nuvarande levnadsförhållanden
  • hälsa
  • livsåskådning
  • utbildning
  • ekonomi
  • syn på barnuppfostran

Enligt socialtjänstlagen ska den som ska adoptera ha kunskap om barn, barns behov och innebörden av en adoption. En utredning innebär en tid för förberedelse och fungerar även som en rådgivning för dig som vill adoptera.

Den utredning som socialsekreteraren gör ligger till grund för social- och omsorgsnämndens beslut. Om du får ett medgivande från social- och omsorgsnämnden gäller det i 3 år. Nämndens beslut kan överklagas. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Om du ska göra en internationell adoption blir utredningen också en presentation av dig som de utländska myndigheterna kan ta del av. Det är myndigheterna i det land du vill adoptera ifrån som ansvarar för barnen och som väljer familj.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet. Dit kan du vända dig för att få hjälp i kontakten med det land du vill adoptera ifrån.

Adoptioner inom Sverige

Adoptioner inom Sverige kallas ibland för nationell adoption. Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten.

De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Men nationell adoption kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar.

Både barn och vuxna kan adopteras. Den som fyllt 18 år får bara adopteras om det finns en särskild anledning till adoptionen. En adoption får betydelse bland annat för rätten att ärva, vårdnaden om barnet och skyldighet för underhåll.

Senast uppdaterad den 5 augusti 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: