Hoppa till huvudinnehåll

Skäggetorp - upprustning av aktivitetsparken

Aktivitetsparken i Skäggetorp byggs om, klart sommaren 2024.

Färdigställt byggprojekt

Detta projekt är färdigställt och ligger kvar på webbplatsen cirka ett halvår efter färdigställandet.

Karta över del av Skäggetorp med aktivitetsparken markerad.

Aktivitetsparken är markerad med rött. Karta: Linköpings kommun

Vad ska hända?

Stadsdelsparken i Skäggetorp anlades under 60- och 70-talet i samband med att de största delarna av bostadsområdet byggdes. Parken upptar en yta på åtta hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser.

Aktivitetsparken är en del av stadsdelsparken och det är den som nu ska byggas om och rustas upp. Målet med upprustningen är att skapa en trygg och attraktiv mötesplats för både barn och vuxna. Aktivitetsparken ska bli mer ombonad och färgglad.

I upprustningen av aktivitetsparken ingår exempelvis:

  • Nytt konstgräs på multisportytan
  • Förbättrade ytor för basket, skate och kickbike
  • Nya kompisgungor, studsmattor och karusell
  • Nya sittplatser av olika slag 
  • Plantering av träd och växter med årstidsskiftningar och möjlighet till skugga i framtiden
  • Nya gymredskap
  • Belysning förnyas och kompletteras

När gör vi detta?

Upprustningen av aktivitetsparken startade i december 2023 och slutförs till sommaren 2024.

Under hösten 2022 utreddes förutsättningarna för projektet. En viktig del i detta arbete var att samla in information om hur allmänheten och verksamheter använder parken i dagsläget, detta skedde främst genom dialogmöten och enkätundersökningar.

Skäggetorps aktivitetspark_zoomad.png

Illustrationsplan över innehållet i aktivitetsparken efter upprustningen. Klicka på bilden för att se den i större format. Bild: Topia landskapsarkitekter.

Illustration av aktivitetsparken efter upprustningen. Bild: Topia landskapsarkitekter.

Kommunens projektledare

Linnéa Zenkert är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Så ska Skäggetorp och Linköping utvecklas

Senast uppdaterad den 25 juni 2024