Hoppa till huvudinnehåll

Ekholmen - ny stadsdelslekplats

Den gamla lekplatsen i Ekholmen ska ersättas med en ny stadsdelslekplats. Temat för hela lekområdet är rymden.

Vad ska hända?

Under 2022 färdigställdes renoveringen av skateparken i Ekholmen, nu är det dags att även uppdatera möjligheterna till övrig lek i området. Den befintliga lekplatsen i Ekholmen är i dåligt skick och kommer därför att ersättas med en ny stadsdelslekplats där även den nybyggda skateparken ingår. Det övergripande temat för hela området är rymden.

2.png

Visionsbild över området. Delområde 1 utgör den befintliga lekplatsen. Den nya lekplatsen kommer sträcka sig över delområde 2 och 3.

När gör vi detta?

Område 2 och 3 startade i september 2023 och är delvis klart, arbetet med gräsmattor och planeringar utförs våren 2024. Arbetet med område 1 och planteringar i samtliga områden utförs våren 2024.

Trafikpåverkan

Projektet kommer inte ha någon betydande påverkan på trafiken i området.

Kommunens projektledare

Elna Hammarström är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 25 mars 2024