Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder, skola och parkering

Vi planerar för 600 bostäder, ny skola, kontor och mobilitetshubb* på Folkungavallen. Det blir nya kvarter mitt i stan och precis intill Linköpings nya simhall.

* En mobilitetshubb är mer än ett vanligt parkeringshus. Det innebär att fler delningstjänster erbjuds som anknyter till mobilitet, till exempel livsmedelsaffär, bilpool, cykelparkering med mera.

Vad ska hända?

Detaljplanen för etapp ett vann laga kraft i maj 2020. Detaljplanen medger byggrätt för fem nya kvarter. Utgångspunkten är att skapa tydliga avgränsade bostadskvarter med lokaler i bottenvåningarna främst längs Snickargatans förlängning och kring den blivande torgytan vid simhallen.

Inledningsvis kommer bostadskvarteren att inrymma cirka 670 lägenheter varav 113 studentlägenheter. Ytterligare cirka 100 bostäder planeras efter att simhallen rivits. Inom kvarteret i väster planeras en skola för cirka 350 elever och ett kontor. Kvarteret i nordost inrymmer förutom bostäder, en större parkeringsanläggning som ska täcka Folkungavallens parkeringsbehov samt en livsmedelshall.

Här nedan visas en grov 3D-modell hur det skulle kunna se ut då Folkungavallen är fullt utbyggd. På bildens övre del, norr om parkeringshuset syns ytterligare ett bostadskvarter samt Snickargatans förlängning till Torkelbergsgatan. Denna del kommer att planeras i en ny detaljplan, Folkungavallen etapp två.

När gör vi detta?

Anläggning av gator, ledningar och torg påbörjades i oktober 2020 och avslutades i december 2022. Gatorna kommer få sitt slutliga utförande med ytskikt, trottoarer, träd med mera inför att bostadshusen i området färdigställs.

Mobilitetshubben Neptunus öppnar i februari 2023. På parkeringshusets bottenvåning öppnar Östenssons en livsmedelsbutik i anslutning till simhallens öppning i april 2022. 

Byggandet av en gång- och cykelbro över Tinnerbäcken pågår. Bron kommer förbinda Emriks gata och Folkungavallen och beräknas vara klar i juli 2023.

Planerad byggstart för bostäder hösten 2022 har på grund av höga byggkostnader, höjda marknadsräntor och allmän osäkerhet om marknadsutveckling skjutits fram. Första byggstart planeras kunna ske under andra halvåret 2023 med första inflyttning kring halvårsskiftet 2025.

Byggandet av skola har skjutits fram på obestämd tid då Linköpings kommuns lokalförsörjningsplan har reviderats och innerstadens behov av förskole- och skolplatser är under utredning.

Aktuellt i projektet 

Utbyggnad av infrastruktur till och i området påbörjades i oktober 2020. Se fliken bygg- och trafikinformation.

Byggnation av mobilitetshubben Neptunus. Det blir ett hus med 600 parkeringsplatser på sju plan, mobilitetstjänster och matbutik i bottenplan.

Neptunus kommer att byggas på Folkungavallen i anslutning till simhallen med fasad mot Hamngatan.

Den markanvisningstävling som kommunen anordnat har avslutats. Den 2 juli offentliggjordes vilka byggaktörer som utsetts till vinnare och som kommer att  ges möjlighet att bebygga tilldelningsområdena 2, 4, 6 och 9. Områdena 1, 3, 5, 7, 8, 10 har erbjudits byggaktörer som genom deltagande i stadsbyggnadsprojekt Vallastaden erhållit försteg till Folkungavallen.

Tilldelningsområde: 

  1. Skanska Sverige AB 
  2. Sveaviken Bostad AB 
  3. Hökerum Bygg AB 
  4. Peab markutveckling AB
  5. Acasa Bostad AB  
  6. Cernera Projekt AB 
  7. Stångåstaden AB 
  8. Hemgården AB 
  9. A-Gruppen Invest Sverige AB 
  10. Studentbostäder i Linköping AB.

Romerska röda siffror visar vilken etapp som tilldelningen tillhör.

Nedan visas en bild på det projektförslag som Peab Markutveckling AB tävlat med och som utsetts som vinnare inom tilldelningsområde 4.

Hörn mot torget i korsningen Snickargatan/Folkungaallén.

Mer information om markanvisningstävlingen:

 

Vem gör detta?

Stadsmiljöavdelningens projektavdelning leder utbyggnaden av allmän plats. Arbetet utförs av entreprenörer som kommunen upphandlat. Bostäderna uppförs av ovanstående tio byggaktörer efter att de köpt respektive tilldelningsområde av kommunen. 

Skolan planeras att uppföras av det kommunala bolaget Lejonfastigheter AB. 

Sök bland frågor och svar

Ungefär 600 lägenheter kommer att byggas på Folkungavallen.

Första byggstart beräknas äga rum kring hösten 2022.

Det kommer att vara 10 olika byggherrar. Se under rubriken Tilldelningsområde ovan.

En markanvisningstävling har genomförts. Några byggherrar har genom deltagande i projekt Vallastaden fått förtur till markanvisningen.

Det blir en blandning. Det kommer också att byggas studentbostäder.

Vid nyproduktion är det i praktiken marknadshyra som gäller, men det går inte att säga någon summa i dagsläget.

De första beräknas kunna flytta in vid årsskiftet 2023/24.

Skolan planeras för 350 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Det går ännu inte att svara på men skolan börjar byggas tidigast 2022.

Öster om simhallen med sin östra fasad mot Hamngatan.

En mobilitetshubb är mer än ett vanligt parkeringshus. Det innebär att vi erbjuder fler och fler delningstjänster som anknyter till mobilitet - 600 parkeringsplatser på sju plan, livsmedelsaffär och paketutlämning i bottenvåningen, 22 elbilsplatser samt platser avsedda för bilpool. Det kommer även finnas cykelparkering.

I december 2022.

Cirka 600 stycken.

Torget blir cirka 2500 kvadratmeter stort. Förutom angöring till simhallens entré och handikapparkeringsplatser kommer det finnas sittplatser, växter och möjligheter att ställa upp till exempel evenemangstält. Cykelparkering för cirka 200 cyklar planeras i anslutning till simhallens entré.

Kommunens projektledare

Övergripande projektledare Mikael Klingefjord och David Kjellgren. För utbyggnad av infrastrukturen ansvarar projektledare Lars Norr. Samtliga nås via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Nyhetslista: Folkungavallen

Senast uppdaterad den 26 januari 2023