Hoppa till huvudinnehåll

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan, särskolan och tre kurser på gymnasiet. Eleverna får betyg i ämnet från årskurs 6.

Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Att läsa modersmål är frivilligt.

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur. Modersmålslärarna har goda kunskaper i modersmålet och i svenska språket. De har kunskaper kring modersmålslandets kultur och det svenska samhället.

Kontakt

Åsa Svensson, verksamhetschef

Telefon: 013-20 62 72

Senast uppdaterad den 9 augusti 2021