Hoppa till huvudinnehåll

Självbetjäningsportalen

Du använder Självbetjäningsportalen för att komma i kontakt med Användarstöd. På den här sidan finns information om hur du loggar in i portalen samt en del med vanliga frågor och svar om du saknar tillgång till portalen.

Support från Användarstöd

Vi som arbetar inom Användarstöd finns tillgängliga för att svara på dina frågor och ge support i verksamhetssystemet Treserva och kopplade IT-stöd, exempelvis TES eller Cosmic Link. Om vi inte kan svara på din fråga kommer vi att försöka hänvisa dig till rätt plats för hjälp.

Användarstöd bemannas varje vardag mellan klockan 8:00 och 16:00, med några undantag för utbildning och planeringsdagar. Eventuella avvikelser i tillgängligheten meddelas på vår webbplats under nyheter samt på anslagstavlan i Treserva.

För att kontakta Användarstöd använder du vår Självbetjäningsportal. När du har kontaktat Användarstöd återkommer vi till dig inom två arbetsdagar.

I Självbetjäningsportalen hittar du även kunskapsartiklar som kan hjälpa dig att lösa vissa problem. Använd sökfunktionen i portalen för att hitta relevanta kunskapsartiklar.

Du använder också Självbetjäningsportalen för att begära behörighet till system, för ändringsförfrågningar och för att begära loggutdrag.

Om du har idéer för förbättringar eller önskemål om ändringar har du möjlighet att skicka in en förfrågan om ändringar. Vi strävar efter att utveckla och anpassa vårt IT-stöd baserat på behoven och kraven från våra verksamheter.

För att skicka in en förfrågan om ändringar kan du använda vår Självbetjäningsportal. När vi tar emot din förfrågan gör vi en första bedömning och återkopplar till dig. Vi undersöker olika möjliga lösningar och bedömer om det är genomförbart.

Om din ändringsförfrågan är omfattande, vilket kan kräva programutveckling eller extra resurser, kommer förslaget att gå vidare för ytterligare utredning. Då kommer vi att ha en dialog med dig för att diskutera och utforska möjligheterna närmare.

All personal som har tillgång till personuppgifter via verksamhetssystem omfattas av loggningskontrollen.

Närmaste chef ansvarar för att loggningskontroller sker enligt gällande rutin samt för att åtgärder vidtas då avvikelse identifieras. Närmaste chef ansvarar för att personalen informeras om att loggningskontroll görs. Närmaste chef ansvarar för korrekt information ges till anställd i samband med att anställning påbörjas och fortlöpande en gång varje år.

Beställning av loggutdrag sker via Självbetjäningsportalen.

Förutsättningar för att logga in i Självbetjäningsportalen

För att logga in på Självbetjäningsportalen behöver du ha ett aktivt LINKOM-konto och lösenord. Om du saknar åtkomst till portalen kan du kontakta LKDATA Support.

Vanliga frågor och svar

Sök bland frågor och svar

1. Säkerställ att du har ett aktivt LINKOM-konto.

Den som är kontoansvarig på er verksamhet kan kontrollera om du har ett aktivt LINKOM-konto. Du kan också kontakta LKDATA.

2. Säkerställ att du har ett användarkonto i Treserva.

Verksamhetschef/samordnare och verksamhetsombud kan kontrollera din behörighet i Treserva och TES.

För omvårdnadspersonalen lägger verksamhetschef, samordnare eller verksamhetsombud upp dig som användare i Treserva. När du finns i Treserva kan du eller annan ansvarig ansöka om behörighet till TES via Självbetjäningsportalen. TES är ett IT-stöd som används av hemtjänsten och hemsjukvården.

3. Testa att byta lösenord via Passwordkiosken eller kontakta LKDATA för hjälp att byta ditt lösenord.

4. Om du fortfarande har problem, använd Självbetjäningsportalen och kontakta Användarstöd för felsökning. Meddela gärna vilka steg du testat och om du får något felmeddelande när du försöker logga in.

Det är varje vårdgivares och utförares ansvar att se till att det upprättas en lokal rutin för driftstopp och att den är känd och etablerad hos berörd personal.

Om ett avbrott/störning inträffar kan det bero på olika orsaker, det kan vara planerade eller oplanerade avbrott. Planerade avbrott, så kallade servicefönster meddelas normalt 7 dagar innan driftstoppet.

Säkerställ att det är ett driftstopp genom att prata med dina kollegor och kontrollera om de upplever samma problem. Om det är ett driftstopp kontakta din verksamhetschef/samordnare eller annan ansvarig som känner till de lokala rutinerna för driftstopp.

Om andra användare kommer in i systemet är det inte ett driftstopp. Om du inte kan logga in i systemen kan det bero på att du angett fel lösenord eller att din behörighet till systemet har gått ut. Kontaka LKDATA eller Användarstöd för vidare hjälp.

Senast uppdaterad den 15 juni 2023