Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Användarstöd

Användarstöd finns till för att stötta det arbete som utförs inom vård och omsorg. Användarstöd ger bland annat support till Treserva, utbildar, skapar manualer och dokumentmallar.

Användarstöd

Behörighetsblanketter, begäran om loggutdrag samt andra dokument skickas till:

levereravardomsorg@linkoping.se

Alternativt faxas blanketterna till: 013-26 31 47

Eller via post: Enheten för Digitalisering, Linköpings kommun, 581 81 Linköping

För hantering av samtliga övriga ärenden samt meddelande om att du önskas bli kontaktad av Användarstöd, skickas ett supportformulär via Användarstöds hemsida:

linkoping.se/anvandarstod

Support för debiteringsärenden

Telefontid: Kl. 09.00-11.30, helgfria vardagar

Telefon: 013-20 57 00

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta)

Postadress: Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/anvandarstod http://www.linkoping.se/anvandarstod

Senast uppdaterad den 22 januari 2021