Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Enkelt och tryggt hemma

I samarbete med bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband, Kinda kommun och forskningsinstitutet Rise, driver Linköpings kommun ett projekt som syftar till att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sin egen bostad och leva ett självständigt och hälsosamt liv, långt upp i åren.

 

Hemmet har en stor betydelse för såväl oberoende och identitet, som sociala relationer och meningsfulla aktiviteter. Studier visar hur vardagen i hemmiljön ofta förändras när vi blir äldre eller får en funktionsvariation, ibland med oro och otrygghet som följd.

För att möta dessa behov har vi som del av projektet samverkat med utvalda företag och utrustat två visningslägenheter med smart teknik, som testas och utvärderas. Målet är kunna erbjuda förmånliga trygghetsskapande lösningar till Linköpingsborna.

Efter utvärdering, enkäter och metod för urval har vår styrgrupp tagit beslut om vilka trygghetsskapande lösningar som nu ska erbjudas en testgrupp om ca 100 Linköpingsbor (Stångåstaden, ca 50 kunder och Utsikt, ca 50 kunder):

Närståendepaket plus - Genom tjänsten kan både den enskilde och närstående känna ökad trygghet, funktionerna nedan anpassas efter behov, tider etc.

  • Passivitetslarm
  • Gå ut larm
  • Inbrottsvarning
  • Nattligt ljus
  • Temperaturlarm
  • Påminnelse
  • Borta- och hemmaläge med fristående smart kontroll
  • Informationsöverföring via sms, meddelande i mobil och/eller i högtalare

Under hösten 2021 kommer erbjudandet att vara tillgängligt för Linköpingsbor som är anslutna till Utsiktsnät. 

Via länkarna nedan finns styrgruppens beslut och minnesanteckningar inklusive enkät.

Senast uppdaterad den 23 april 2021