Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler äldre i Europa – Östergötland i internationellt samarbete

Mer än var femte EU-medborgare är 65 år eller äldre och siffran ökar snabbt. FoU Centrum arbetar tillsammans med sju europeiska regionala partners för att hitta lösningar för framtidens äldreomsorg. Den 14-15 maj är Linköping värd för en konferens där deltagarna ska ta del av varandras goda exempel.

Mer än var femte EU-medborgare är 65 år eller äldre och siffran ökar snabbt. FoU Centrum arbetar tillsammans med sju europeiska regionala partners för att hitta lösningar för framtidens äldreomsorg. Den 14-15 maj är Linköping värd för en konferens där deltagarna ska ta del av varandras goda exempel.

Det är FoU Centrum som tillsammans med sju andra europeiska regionala partners nu träffas i Linköping. Samtliga deltagare ingår i projektet “Remote Healthcare for Silver Europe (CARES)”, med målet att förbättra och utveckla välfärden. I FoU Centrum ingår Östergötlands 13 kommuner, en mellankommunal organisation som arbetar för forskning och utveckling inom vård, omsorg och socialt arbete. Linköpings kommun är huvudman för FoU Centrum.

Projektet CARES handlar om att öka förmågan hos vård- och omsorgsgivare att ge bra och lättillgänglig vård med hjälp av teknik. Syftet är också att lära av varandra mellan de europeiska länderna och ta del av alla parters goda exempel för att se om det kan hjälpa till att förbättra arbetet i vår egen region. För FoU Centrum är förhoppningen att stärka och utveckla mellankommunala samarbeten i Östergötland på en strategisk nivå.
Projektet grundar sig på den stora demografiska utmaning som Europa står inför med en åldrande befolkning. År 2021 var 20 % av EUs befolkning 65 år eller äldre och siffran ökar snabbt. Åtgärder behöver tas nu för att kunna garantera framtidens äldreomsorg och sjukvårdens kvalitet.

Nu träffas projektet i Linköping denna vecka, tisdag och onsdag, 14-15 maj, för att göra studiebesök och samtala om den svenska välfärden. Under konferensen kommer besökarna få lära sig mer om den svenska välfärden och dess utmaningar samt få ta del av fyra goda exempel från Östergötland gällande digitala lösningar och e-hälsa.

– Det är viktigt att vi belyser och visar upp de goda exempel av välfärdsteknik och digitala lösningar som vi har här i Östergötland både för oss i regionen och för europeiska samarbetspartners. Konferensen i CARES ger möjlighet att lära av varandra och bli inspirerade för att komma vidare och prova och utveckla nya lösningar, säger Lina Helgstrand, projektledare, FoU Centrum i Linköping.

– Möjligheten att lära och inspireras av andra är prioriterat hos oss för att nå framgång med att utveckla förbättrade arbetssätt med hjälp av digital teknik. När vi dessutom går utanför våra egna landsgränser tar vi viktiga kliv för att ompröva kulturer och former för att organisera framtidens välfärd, säger Per-Otto Waern, biträdande vård-och omsorgsdirektör.

Parterna i CARES

 • Kujawsko-Pomorskie Region (LP) – Poland
 • Gérontopôle of Nouvelle-Aquitaine – France
 • Health Innovation Centre – Denmark
 • Local Health Authority ULSS 7 Pedemontana – Veneto Region, Italy
 • Pomorskie Voivodeship – Poland
 • Aragón Healthcare Service – Spain
 • The City of Zagreb – Croatia
 • FoU Centrum (R & D Centre) – Sweden

Projektets internationella mål

 1. öka tillgänglighet av digitala stödinsatser för Europas befolkning
 2. sprida innovativa verktyg inom vård och omsorg (ex minska vårddygn på sjukhus)
 3. öka möjligheterna för hög kvalitet och kompetent personal inom vård och omsorg.

Kontaktinformation

Lina Helgstrand, projektledare
Telefon: 013-20 77 93
E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 31 maj 2024