Hoppa till huvudinnehåll

Kurs i Individuellt anpassat vuxenstöd

Individuellt anpassat vuxenstöd är en arbetsmetod utvecklat för att stödja och stärka inlärning hos vuxna personer med kognitiva svårigheter. Metoden sätter brukaren i fokus, vilket bl.a. syns genom att brukaren själv sätter upp mål med insatsen.

Arbetsformen innebär träningsmoment på olika nivåer så att brukaren självständigt ska kunna utföra vardagliga sysslor och fungera i sociala sammanhang. Metoden är utvecklad och omarbetad från föräldrautbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children).

Kursen omfattar två heldagar med teori och övningar samt tre återträffar för repetition, övning och diskussion. Kursen går bland annat igenom vad som kännetecknar kognitiva svårigheter, vilka anpassningar som kan göras för ökad inlärning och vad forskningen säger om det.

Kursen riktar sig till personal inom öppenvård, LSS-verksamhet, personlig assistans, boendestöd och socialpsykiatri. Utbildningen passar alla som arbetar inom yrken som omfattar arbete med vuxna som har kognitiva svårigheter (t.ex. autism, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik) och som stödjer personer som önskar förbättra sin allmänna dagliga livsföring.

Kursledare är Anna Nylén och Julia Evans, som båda är utbildare i PYC.

När:

  • 12-13 september kl 8.30-15.00 (inkl. 1,5 h digitalt metodstöd)
  • 23 september kl 13.00
  • 29 oktober kl 8.30
  • 25 november kl 8.30

Hur: Digitalt via teams-länk som skickas till deltagarens angivna mail

Pris: 6 500 kr/deltagare (exkl. moms)

Senast uppdaterad den 3 juni 2024