Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordnad vård- och omsorgsplanering

”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” gäller från och med 1 januari 2018.

Lagen syftar till att främja god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården.

Vårdgivarwebben

I en länsövergripande riktlinje för Region Östergötland och länets 13 kommuner beskrivs hur samverkan mellan huvudmännen ska erbjuda samordnade insatser i rätt tid och på rätt vård- och omsorgsnivå, där organisatoriska gränser inte påverkar personens upplevelse av trygghet och säkerhet.

Till alla medarbetare, oavsett huvudman, finns kunskapsstöd samlat på en gemensam plattform: Vårdgivarwebben.

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för er som arbetar med SIP eller just ska börja.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019