Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordnad vård- och omsorgsplanering

”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” gäller från och med 1 januari 2018.

Lagen syftar till att främja god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården.

Vårdgivarwebben

I en länsövergripande riktlinje för Region Östergötland och länets 13 kommuner beskrivs hur samverkan mellan huvudmännen ska erbjuda samordnade insatser i rätt tid och på rätt vård- och omsorgsnivå, där organisatoriska gränser inte påverkar personens upplevelse av trygghet och säkerhet.

Till alla medarbetare, oavsett huvudman, finns kunskapsstöd samlat på en gemensam plattform: Vårdgivarwebben.

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för er som arbetar med SIP eller just ska börja.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019