Hoppa till huvudinnehåll

Vist skola

Välkommen till Vist skola i Sturefors. Här går elever från förskoleklass till och med år 6. För att få bästa möjliga resultat har vi eleven i fokus. Här arbetar engagerad personal för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Vi arbetar med tydlig återkoppling för att stimulera mot högre måluppfyllelse. På vår skola ska alla elever känna sig trygga och utveckla sina sociala förmågor.

Vist Skola

Vist skola är en grundskola i Sturefors för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolan

Vist skola är en F-6 skola som ligger i Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Skolan har totalt ca 300 elever. Här finns en väl utvecklad fritidsverksamhet för alla åldrar. Det finns även ett fokus /stadsbibliotek som är till för både allmänheten och skolan. Här har vi närhet till vacker miljö med en fin och välbesökt badplats.

Skolans verksamhet

I Sturefors har vi ett gäng härliga vetgiriga elever som kan nå långt med vår hjälp och stöttning. Linköpings kommun har satt upp tre övergripande mål som stämmer väl överens med hur vi arbetar på skolan.

Maximalt lärande, Lust och engagemang och Likvärdig utbildning.

I skolans verksamhet arbetar vi med höga förväntningar på eleverna. Det ska vara tydligt vad varje elev ska lära sig och vilket stöd de behöver för att utvecklas. Vi arbetar vidare med våra pedagogiska planeringar med tydliga kravnivåer och exempel på vad eleven ska kunna på olika nivåer. Fritidshemmens verksamhet kompletterar skolan genom att vi arbetar med de förmågor som eleverna behöver utveckla för att nå målen. Vi arbetar systematiskt utifrån en arbetsmodell i våra teman för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. För att väcka lust och engagemang arbetar vi med att få en bättre ”vi känsla” på Vist skola. Våra traditioner är viktiga för att hålla ihop oss på skolan. Under året genomför vi många aktiviteter som stärker sammanhållningen. Skolan har ett väl utbyggt samarbete med föräldrarna, inte minst vår trivselkväll tillsammans med föräldrarådet.

Vi ses på Vist!

Vist skola är Sturefors skolskjutsskola.

Här är busstider för skolskjuts hem från Vist skola för eleverna (gäller ej lovdagar.)

Första turen

Måndag- Fredag klockan 13:10

Andra turen

Måndag klockan15:10

Tisdag klockan 14:30

Onsdag klockan 15:10

Torsdag klockan 15:10

Fredag klockan 14:30

Senast uppdaterad den 12 mars 2024