Hoppa till huvudinnehåll

Entreprenörer och konsulter för små avlopp

De flesta som ska inrätta eller förbättra sin avloppsanläggning tar hjälp av en entreprenör och/eller en konsult. De hjälper till med att ta fram förslag och att utföra grävarbetet. Anläggningsarbetet ska utföras av en sakkunnig entreprenör.

Att tänka på när man anlitar en entreprenör eller konsult:

 • Ska entreprenören hjälpa dig med tillståndsansökan eller ska entreprenören endast bygga en anläggning du fått tillstånd för?
 • Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.
 • Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället.

Avtalet bör innehålla:

 • Namn på båda parter.
 • Tjänstens omfattning.
 • Pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpande räkning).
 • Hur betalningen ska ske.
 • Tider för arbetets påbörjande och avslutande.
 • Särskilda villkor.
 • Vitesklausul vid försening.
 • Båda parters underskrift.


Kolla med skattemyndigheten att entreprenören har F-skattsedel. Detta innebär att det är entreprenören och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter och detta ska också framgå på fakturan. Entreprenören ska kunna visa att det finns en försäkring som gäller under byggtiden. Entreprenören bör även kunna ge dig namn och telefonnummer till tidigare kunder för referenser.

Senast uppdaterad den 1 november 2022