Hoppa till huvudinnehåll

Betyg

Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Betyg ges i årskurs 6-9. Betygen ges både på höstterminen och vårterminen. Nytt från och med 2019 är att betyg även sätts i Moderna språk i åk 6.

Kunskapskrav

De nationella kunskapskraven som beskriver betygsstegen E, C och A relaterar till målen under rubriken ämnets syfte i kursplanerna. De relaterar också till det centrala innehållet i respektive ämne. Kunskapskraven är formulerade som en sammanhållen text och uttrycker vad eleven gör och med vilken kvalitet. Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E får eleven betyget F.

Streck

När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg.

Senast uppdaterad den 15 november 2022