Hoppa till huvudinnehåll

Klassråd/Elevråd

Klassråd

I alla klasser finns tid avsatt för klassråd tillsammans med klassföreståndaren. Här fattas beslut som är viktiga för klassens gemenskap och arbete. Det kan gälla förslag till förändringar eller problem och konflikter. 

Elevråd

Skolan har två elevråd: Åk f-3 och fritidshem samt åk 4-6 och Öppet fritidshem. Elevrådet träffas ett antal gånger per termin och är kanalen för kontakter mellan elever och skolledning. De består av representanter från varje klass och rektor. Representanterna framför klassens önskemål och för även frågor från elevrådet till klassen. 

Senast uppdaterad den 3 februari 2023