Klassråd/Elevråd

Klassråd

I alla klasser finns tid avsatt för klassråd tillsammans med klassföreståndaren. Här fattas beslut som är viktiga för klassens gemenskap och arbete. Det kan gälla förslag till förändringar eller problem och konflikter.

Elevråd

Elevrådet träffas ett antal gånger per termin och är kanalen för kontakter mellan elever och skolledning. Det består representanter från varje klass och rektor. Representanterna framför klassens önskemål och för även frågor från elevrådet till klassen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 november 2016