Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering

Anders Ljungstedts gymnasium är en skola i ständig förändring. En förutsättning för skolans kontinuerliga utvecklingsarbete är att vi utvärderar verksamheten regelbundet. Dessa utvärderingar har vi som grund för de insatser och förändringar som vi genomför för att förbättra dina och andra elevers förutsättningar för en god utbildning.

I vårt kvalitetsarbete använder vi UTV5, ett elektroniskt utvärderingssystem. Som elev använder du UTV5 för att utvärdera alla dina kurser, och resultatet sammanställs och används som underlag för skolans förändrings- och förbättringsarbete. Både som elev, lärare och rektorer kan du i verktyget enkelt se sammanställningar av alla utvärderingar som är relevanta för dig.

Senast uppdaterad den 14 september 2020