Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Specialpedagoger

Specialpedagogens viktigaste uppgift är arbetet med att utforma en god pedagogisk lärandemiljö, främst för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar förebyggande med att utveckla arbetssätt, arbetsformer och organisationsfrågor på skolan.

Vi är en strategisk resurs till rektor, stödjer lärare och arbetslag med vägledande samtal, samt genomför fördjupade pedagogiska utredningar. Utifrån den fördjupade pedagogiska utredningen gör vi en bedömning av elevens behov som kan vara extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är den pedagogiska utredningen som ligger till grund för beslutet om ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Kontakt

För att kontakta oss kan ni antingen komma in till Y-huset där vi sitter tillsammans med stora delar av elevhälsoteamet. Du kan också kontakta oss på e-post eller telefon:

Namn/E-post

Telefon

Eva Utter Kieback

013-26 37 76

Helena Gunnarsson

013-26 27 66

Åsa Wigzell

013-26 20 02 / 073-030 79 84

Senast uppdaterad den 22 juni 2020