Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Specialpedagoger

Specialpedagogens viktigaste uppgift är arbetet med att utforma en god pedagogisk lärandemiljö, främst för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar förebyggande med att utveckla arbetssätt, arbetsformer och organisationsfrågor på skolan.

Vi är en strategisk resurs till rektor, stödjer lärare och arbetslag med vägledande samtal samt genomför fördjupade pedagogiska utredningar. Utifrån den fördjupade pedagogiska utredningen gör vi en bedömning av elevens behov vilket skulle kunna vara extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är den pedagogiska utredningen som ligger till grund för beslutet om ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Kontakt

För att kontakta oss kan ni antingen besöka oss eller kontakta oss på e-post eller telefon:

Namn/E-post

Rum

Telefon (013-)

Eva Utter Kieback (EE, IN, RL, RXFLY)

Y117

26 37 76

Helena Gunnarsson (BA, FT)

S202

26 27 66

Åsa Wigzell (IMA, IMS, IMS Start)

B203A

26 20 02 / 073-030 79 84

Johan Rydén (HV, VF)

B203A

26 20 11 / 072-466 78 21

Senast uppdaterad den 24 november 2020