Specialundervisning

Om du är i behov av extra hjälp och stöttning i matte kan du få specialundervisning. Vi kartlägger dina behov, analyserar svårigheter och handleder dig genom studierna.

Du som får tillgång till specialundervisning kan schemaläggas hos speciallärare, och du arbetar här i kortare eller längre perioder.

Du kan även bli överskriven helt till oss i matematik. Undervisningen sker då enskilt eller i mycket liten grupp, beroende på din problematik och ditt schemas möjligheter.

Undervisningen bygger helt på din egen vilja att förbättra din situation. Om du uteblir utan acceptabel anledning, mister du din plats. Det är ditt ansvar att meddela frånvaro. Följ instruktionerna på sidan Sjukanmälan för att anmäla din frånvaro.

Kontakt

Du själv, dina föräldrar, din mentor eller annan lärare och personal anmäler dina behov till våra specialpedagoger som gör en bedömning och därefter kontaktar oss. Specialpedagogerna har också hand om överlämningar från grundskolorna.

Kontaktuppgifter till specialpedagogerna:

Namn/E-post

Telefon

Lisbeth Franzén

013-20 75 69

Helena Gunnarsson

013-26 27 66

Anita Karlsson

013-20 75 82

Matilda Rosander

013-26 37 76

Ylva Söderström

013-20 76 20

Kontaktuppgifter till speciallärare:

Namn/E-post

Ämne

Telefon

Maria Körner

Matematik

073-039 29 26

Senast uppdaterad den 17 januari 2019