Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Specialundervisning

Om du är i behov av extra hjälp och stöttning i engelska eller matematik kan du få specialundervisning. Vi kartlägger dina behov, analyserar svårigheter och handleder dig genom studierna.

Du som får tillgång till specialundervisning kan schemaläggas hos speciallärare, och du arbetar här i kortare eller längre perioder.

Du kan även bli överskriven helt till speciallärare. Undervisningen sker då enskilt eller i mycket liten grupp, beroende på din problematik och ditt schemas möjligheter.

Undervisningen bygger helt på din egen vilja att förbättra din situation. Om du uteblir utan acceptabel anledning, mister du din plats. Det är ditt ansvar att meddela frånvaro. Följ instruktionerna på sidan Sjukanmälan för att anmäla din frånvaro.

Kontakt

Du själv, dina vårdnadshavare, din mentor eller annan lärare/personal anmäler dina behov till våra specialpedagoger, som gör en bedömning och därefter kontaktar speciallärare. Specialpedagogerna har också hand om överlämningar från grundskolorna.

Senast uppdaterad den 24 november 2020