Hoppa till huvudinnehåll

Birgittaskolans värdegrund

Respekt

För oss på Birgittaskolan innebär respekt att vi behandlar varandra lika och respekterar varandras olikheter samt allas lika värde. Vi tar ansvar för oss själva, varandra och vår skola. Det leder till att vi får en bättre kommunikation och löser problem och konflikter direkt vilket skapar arbetsro.

Trygghet

För oss på Birgittaskolan innebär trygghet att vi känner tillit till varandra och att vi har förutsägbara och fungerande rutiner. Det innebär också att det finns en öppenhet och ärlighet mellan elever, personal och arbetsledning.

Samarbete

För oss på Birgittaskolan innebär samarbete att vi hjälper och stöttar varandra och har en vi-känsla. Vi har också ett genuint engagemang som skapar delaktighet och en gemensam strävan mot samma mål.

Glädje

För oss på Birgittaskolan innebär glädje att vi är prestigelösa, hjälpsamma och har ett positivt samtalsklimat där humor bidrar till goda relationer. Det skapar kreativitet, arbetsglädje och underlättar undervisningen.

Kunskap

För oss på Birgittaskolan innebär kunskap att vi fokuserar på kunskaps- och social utveckling. Det leder till ökad självkänsla, självförtroende och att man är redo att möta världen. Alla ska utvecklas efter sin förmåga.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2021