Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar gemensamt för att skapa ett klimat som är positivt för elevens utveckling, lärande och hälsa. Vi arbetar aktivt och tillsammans med elever, föräldrar och lärare för att förebygga psykisk ohälsa och skapa en trygg läromiljö.

Inom elevhälsoteamet ingår följande professioner såsom Rektorer, Kuratorer, Specialpedagoger, Skolpsykolog, Skolsköterska, Studie- och yrkesvägledare, Skolvärd och Heltidsmentorer. Elevhälsoteamets arbete leds av rektor. Varje yrke inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga yrkespersoner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

 

Kontaktuppgifter 

Rektorer

Espen Surén NA, SA

E-post [email protected]

Telefon 013 -20 66 36          

Björn Kjellman BF, EK, VO

E-post [email protected]

Telefon 013 - 20 72 51

 

Kuratorer

Lisa Franzén-Ross

E-post Lisa.Franzé[email protected]

Telefon 013-26 39 93

Lisa Gustavsson

E-post: [email protected]

Telefon 0702-5820642

 

Skolsköterska

Karolina Wide

E-post [email protected]

Telefon 013-26 30 83

 

Skolpsykolog

Sara Furingsten

E-post [email protected]

Telefon 013-26 30 63

 

Specialpedagog

Helena Markskog

E-post [email protected]

Telefon 013-20 69 03

Ingalill Waltersson

E-post [email protected]

Telefon 013-26 20 30

 

 

 

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vilket betyder att de inte får föra vidare information om dig hur som helst.

 

Senast uppdaterad den 18 april 2024