Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsan på Birgittaskolan

Elevhälsan arbetar gemensamt för att skapa ett klimat som är positivt för elevens utveckling, lärande och hälsa. Vi arbetar aktivt och tillsammans med elever, föräldrar och lärare för att förebygga psykisk ohälsa och skapa en trygg läromiljö.

Inom elevhälsoteamet ingår följande professioner såsom Rektorer, Kuratorer, Specialpedagoger, Skolpsykolog, Skolsköterska, Studie- och yrkesvägledare, Skolvärd och Heltidsmentorer.

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Magdalena Hammar

Rektor EK,NA,SA

013-26 30 62

Björn Kjellman

Rektor BF,VO

013-20 72 51

Karolina Wide

Skolsköterska

013-26 30 83

Peter Johnson

Skolvärd

070-3263087

Annelie Björk Sandberg

Skolvärd

 013- 26 33 84,   0702-736347

Lisa Ross

Kurator

 013-26 39 93

Åsa Johansson Gustafsson

Kurator

013-26 30 82

IngaLill Waltersson

Specialpedagog 013-26 30 67

Helena Markskog

Specialpedagog

 013- 20 69 03

Sara Furingsten

Skolpsykolog

013-26 30 63

Anna-Maria Tammas

Läkare

 

IVAS elevhälsoteam

   
Information finns under rubriken IVAS personal    

Senast uppdaterad den 16 september 2022