Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar gemensamt för att skapa ett klimat som är positivt för elevens utveckling, lärande och hälsa. Vi arbetar aktivt och tillsammans med elever, föräldrar och lärare för att förebygga psykisk ohälsa och skapa en trygg läromiljö.

Inom elevhälsoteamet ingår följande professioner såsom Rektorer, Kuratorer, Specialpedagoger, Skolpsykolog, Skolsköterska, Studie- och yrkesvägledare, Skolvärd och Heltidsmentorer. Elevhälsoteamets arbete leds av rektor. Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

 

Kontaktuppgifter 

Rektorer

Magdalena Hammar EK, NA, SA

E-post [email protected]

Telefon 013 -26 30 62

Björn Kjellman  BF, VO

E-post [email protected]

Telefon 013 - 20 72 51

 

Kuratorer

Åsa johansson Gustafsson

E-post [email protected]

Telefon 013- 26 30 82, 072-5820642

Lisa Ross

E-post [email protected]

Telefon 013-26 39 93

 

Skolsköterska

Karolina Wide

E-post [email protected]

Telefon 013-26 30 83

 

Skolpsykolog

Sara Furingsten

E-post [email protected]

Telefon 013-26 30 63

 

Specialpedagoger

Helena Markskog

E-post [email protected]

Telefon 013-20 69 03

Ingalill Waltersson

E-post [email protected]

Telefon 013-26 30 67

 

 

 

Sekretess

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vilket betyder att de inte får föra vidare information om dig hur som helst.

 

Senast uppdaterad den 21 februari 2023