Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av brott och otrygghet

För att effektivt bekämpa otrygghet och brottslighet krävs god kännedom om de lokala problemen.

För att uppnå detta behöver Linköpings kommun tillsammans med andra aktörer bidra med kunskap, information och kartläggning över brottsligheten och otryggheten i kommunen, och föra samman dessa till en gemensam lägesbild.

Myndigheter, näringsliv och civilsamhället är viktiga för detta arbete och av särskild vikt är att kommuninvånarnas perspektiv beaktas och fångas upp.

Kartläggning av brott och otrygghet sker på flera nivåer inom kommunen:

  • Varje vecka sammanställer kommunen en gemensam lägesbild tillsammans med polis, fastighetsägare och kommunal personal. I Linköping används metoden EST, Effektiv samordning för trygghet.
  • Rapporter inkommer varje vecka från olika aktörer runt om i kommunen med uppgifter om händelser som kan ha påverkan på allmänhetens trygghet. Denna gemensamma kartläggning och lägesbild ökar chansen att förstå, prioritera och effektivt implementera åtgärder på rätt plats i det korta perspektivet.
  • Tre gånger om året följer kommunen upp lägesbilderna för att identifiera trender, tendenser, utsatta platser eller fenomen som behöver arbetas med i ett längre perspektiv. Kommunen sammanställer även en strategisk lägesbild över brott och otrygghet för att avgöra den långsiktiga inriktningen för kommunens arbete.

Senast uppdaterad den 28 mars 2024