Hoppa till huvudinnehåll

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Mäns våld mot kvinnor är ett särskilt prioriterat område i Linköpings kommun.

Arbetet bygger på det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet.

Ett antal inriktningar bedöms vara särskilt angelägna att kommunen prioriterar de närmast följande åren. Dessa omfattar bland annat:

  • Våld i ungas parrelationer.
  • Våld mot äldre.
  • Eftervåld.
  • Barn och unga som riskerar att föras utomlands.
  • Våld mot särskilt sårbara grupper.
  • olika former av sexuellt våld.

Det är Socialförvaltningen som samordnar arbetet, men ansvaret för åtgärderna åligger samtliga förvaltningar inom deras respektive mandat. Här kan du läsa mer om vilken hjälp kommunen erbjuder:

 Läs mer om det sjätte jämställdhetsmålet:

Senast uppdaterad den 28 mars 2024