Hoppa till huvudinnehåll

Barnhemsgatans korttidsboende

Barnhemsgatans korttidsboende drivs av Linköpings kommun och är ett boende för dig med psykisk ohälsa som behöver ytterligare stöd och rehabilitering och vårdplanering i trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan det är möjligt att flytta till ordinarie bostad eller till en bostad med särskild service.

Postadress:
Linköpings kommun
Socialförvaltningen, Råd & Stöd
Barnhemsgatans korttidsboende
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/barnhemsgatan-korttid-socialpsykiatri https://www.linkoping.se/barnhemsgatan-korttid-socialpsykiatri

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 29 60

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Senast uppdaterad den 14 februari 2024