Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sysselsättning och arbetsinriktat stöd

För dig med psykisk ohälsa finns flera möjligheter att få sysselsättning och arbetsinriktat stöd. Linköpings kommun har ett antal verksamheter som du kan vända dig till för att prova olika aktiviteter, studera eller träffa andra i en liknande situation.

Verksamheterna har olika inriktning och finns på flera platser i kommunen. Alla verksamheter bygger på delaktighet och inflytande från dig som deltar i verksamheten. Läs mer om vad de olika verksamheterna kan erbjuda och ge dig stöd med: 

Arbetsmarknadscentrum är till för dig som är arbetslös och har försörjningsstöd och kan stötta dig till självförsörjning eller vidare studier. 

Läs mer om vad du kan få hjälp med och hur du kontaktar Arbetsmarknadscentrum: 

Fyren är en öppen verksamhet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. På Fyren lagar man mat, motionerar och gör utflykter tillsammans. 

Fyren drivs av rsmh. Läs mer om deras verksamhet nationellt och i Linköping:
 
Fyren

Till e-postformulär för Fyren

E-post: rsmhfyren@gmail.com

Telefon: 013-31 04 01

Besöksadress: Rekrytgatan 6 (se karta)

Besöksadress : Rekrytgatan 6

Postadress: Fyren
Rekrytgatan 6
582 14 Linköping

Webbadress: http://rsmh.se/ http://rsmh.se/

Hantverkshuset är en öppen verksamhet för dig som har en neuropsykiatrisk, psykisk funktionsnedsättning eller har psykosociala svårigheter.

Läs mer om Hantverkshusets verksamhet och hitta kontaktuppgifter: 

Lotsen är en öppen verksamhet.
Vi erbjuder stöd till dig som har svårigheter i din vardag.
Svårigheter kopplade till nedsatt psykisk
eller neuropsykiatrisk funktionsförmåga.

 Läs mer om Lotsen och hitta kontaktuppgifter:

Skog och Mark finns för dig som är intresserad av att arbeta utomhus och har neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk ohälsa. Här kan du arbeta med olika uppgifter efter årstidens växlingar.

Läs mer om Skog och mark och hitta kontaktuppgifter: 

Trappan erbjuder personer med psykiska funktionsnedsättningar kostnadsfria studier i små studiegrupper, social gemenskap och utvecklande miljö. Trappan tar emot elever i mån av plats. Du är välkommen att höra av dig när som helst under en termin. Det krävs inga förkunskaper och du väljer själv vilket eller vilka ämnen du vill läsa. 

Läs mer om Trappan och hitta kontaktuppgifter: 

 

Support- och arbetsteamet finns för dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Du behöver inte något beslut från Social- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer om Support- och arbetsteamet: 

 

Senast uppdaterad den 16 november 2021