Hoppa till huvudinnehåll

Förstegsträning och Team ISA

Förstegsträning ger dig möjlighet att pröva din arbetsförmåga för att få insikt i hur praktik, arbete och anställning kan fungera. Målet är att hjälpa dig vidare till arbetsträning, anställning, studier eller praktik.

Vem kan förstegsträna?

 • Du är mellan 18 - 65 år
 • Du har psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsvariation (ex ADHD, autism) eller psykosociala svårigheter
 • Du har en önskan om att närma dig praktik/ arbete/ studier
 • Du är folkbokförd i Linköpings kommun
 • Du behöver inte ha något beslut från någon myndighet 
 • Cafévärd
 • Matlagning
 • Disk
 • Baka
 • Städa
 • Tvätta

Stimulansersättning är ett erbjudande till personer som deltar i en dagverksamhet inom socialpsykiatrin i Linköping. Denna är skattebefriad och behöver inte redovisas.

Du som besökare/ sysselsättning kan få stimulansersättning 5 kr/tim max 15 tim/v. Som förstegstränare kan få stimulansersättning 5 kr/ tim max 35 tim/v.

För att få stimulansersättning behöver du lämna ett kontobevis från din bank till personalen. Om du inte vet hur du får ett kontobevis kan du fråga personalen. 

Vi har ingen skyldighet gällande tidsrapportering gentemot myndighet då vi är öppna verksamheter. Att inhämta dessa uppgifter är handläggarens ansvar.

Du kan inte förstegsträna om: 

 • Du har ett LSS beslut för daglig verksamhet

Hur gör jag?

 1. Boka studiebesök genom att ringa eller mejla. 
 2. Vid studiebesöket får du berätta om dina mål. Personal visar runt i
  lokalen och berättar om verksamheten.
 3. Efter studiebesöket diskuterar personalgruppen vilka uppgifter och arbetstider som vi kan erbjuda. 
 4. Vid start skapar du och din kontaktperson en planering med mål, arbetsuppgifter, arbetstider och behov av stöd. Minst var tredje månad har du och din kontaktperson en uppföljning.

Team ISA

Vi arbetar utifrån ISA-metoden som bygger på Supported Employment. Team ISA arbetar med att stötta yngre deltagare som vill och är redo att förstegsträna på en extern arbetsplats. Vi har 3 stycken platser i Team ISA. 

Vi har inga upphandlade platser för förstegsträning externt. Det gör det möjligt för oss att kontakta det företag vi tror skulle matcha dina behov och intressen. 

Som deltagare är du försäkrad via en kollektiv olycksförsäkring.

Vem kan ingå i Team ISA?

 • Du är mellan 18 och 35 år
 • Du har en psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykosocial problematik
 • Du har förstegstränat på Hantverkshuset eller Cykel- och vaktmästeritjänst och är redo för att förstegsträna på en ordinarie arbetsplats

 

Senast uppdaterad den 2 juli 2024