Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Kameleonten 9 och 10

Detaljplan i Tannefors för Kameleonten 9 och 10

Detaljplanen avser möjligheten att disponera om fastigheten Kameleonten 10 för att kunna bygga en skola, samt att komplettera fastigheten Kameleonten 9 med ett bostadshus längs Vetegatan.

Kameleonten 10 omfattar Kungsbergshallen med tillhörande bollplaner samt förskolan Lindengatan 52. För att optimera markutnyttjande och möta flera intressen bör befintlig idrottshall behållas och samutnyttjas med den nya skolan, samt att de två fotbollsplanerna ersätts av en konstgräsplan.

För båda ansökningarna gäller förutsättningen att bullersituationen förbättras genom att en flyttning av flygplatsens landningsbana säkerställs.

Eventuellt kan planområdet komma att justeras inom kvarteret.

Planskede

Startbeslut och samrådsbeslut. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett beslut om att starta ett detaljplanearbete i Tannefors för Kameleonten 9 och 10.

 

 

Kommunens projektledare

Avdelningschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 4 april 2019