Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Kameleonten 9 och 10

Arbete pågår med att undersöka möjligheten att bygga en skola och ett bostadshus i området.

Kartbild med detaljplaneområdet markerat

Detaljplanen avser möjligheten att disponera om fastigheten Kameleonten 10 för att kunna bygga en skola, samt att komplettera fastigheten Kameleonten 9 med ett bostadshus längs Vetegatan.

Kameleonten 10 omfattar Kungsbergshallen med tillhörande bollplaner samt förskolan Lindengatan 52. För att optimera markutnyttjande och möta flera intressen bör befintlig idrottshall behållas och samutnyttjas med den nya skolan, samt att de två fotbollsplanerna ersätts av en konstgräsplan. För båda ansökningarna gäller förutsättningen att bullersituationen förbättras genom att en flyttning av flygplatsens landningsbana säkerställs.

Eventuellt kan planområdet komma att justeras inom kvarteret.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om start och samråd för ett detaljplanearbete i Tannefors för Kameleonten 9 och 10.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan. När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Enhetschef Frida Lindebäck. Om du har frågor om projektet skickar du in de till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: