Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tannefors - Kameleonten 9 och 10

Detaljplan i Tannefors för Kameleonten 9 och 10.

Detaljplanen avser möjligheten att disponera om fastigheten Kameleonten 10 för att kunna bygga en skola, samt att komplettera fastigheten Kameleonten 9 med ett bostadshus längs Vetegatan.

Kameleonten 10 omfattar Kungsbergshallen med tillhörande bollplaner samt förskolan Lindengatan 52. För att optimera markutnyttjande och möta flera intressen bör befintlig idrottshall behållas och samutnyttjas med den nya skolan, samt att de två fotbollsplanerna ersätts av en konstgräsplan.

För båda ansökningarna gäller förutsättningen att bullersituationen förbättras genom att en flyttning av flygplatsens landningsbana säkerställs.

Eventuellt kan planområdet komma att justeras inom kvarteret.

Process

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om start och samråd för ett detaljplanearbete i Tannefors för Kameleonten 9 och 10.

Startbeslut och framtagande

Startbeslut innebär att kommunen får i uppdrag att börja arbeta med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan.

När kommunen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag på ny detaljplan är första steget att genomföra utredningar. Utredningarna ligger till grund för de avvägningar som kommunen gör inom ramen för detaljplanearbetet. Det kan till exempel handla om tidig dialog med personer eller verksamheter som berörs av förslaget. Det kan även handla om att undersöka viktiga värden som naturmiljö och kulturmiljö i området eller utreda trafiksituationen i området.

Kommunens projektledare

Avdelningschef Frida Lindebäck som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: