Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Norrköping och Linköping har tagit fram en gemensam översiktsplan. Planen behandlar de övergripande principerna för markanvändning och bebyggelse under de kommande decennierna.

Om tjugo år är stadskärnorna i Linköping och Norrköping centrum i en stadsregion med en halv miljon invånare. Stadskärnorna har vuxit och snabba och täta förbindelser mellan städerna har högsta prioritet. Regionen har fått fler attraktiva bostäder och ett rikare kultur- och fritidsutbud. Invånarna har tillgång till en större och mer varierad arbetsmarknad och universitetets olika campus erbjuder kreativa utbildnings- och forskningsmiljöer.

Sammanfattning av gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Bättre pendlingsmöjligheter

Ostlänken och Götalandsbanan har gjort resorna snabbare till Stockholm och Göteborg. De nya spåren gör samtidigt att fler pendeltåg får plats på stambanan. Med närheten till flygplatserna når man världen snabbt och enkelt. Utvecklingen av hamnen i Norrköping är bra för näringslivet och transporterna i hela regionen.

Samverkande städer och orter i en gemensam region

År 2030 har storstadsregionen 500 000 boende och 220 000 arbetsplatser. Det betyder en gemensam bostads- och arbetsmarknad med 80 000 fler boende och 30 000 fler jobb än idag. Täta och snabba tåg- och bussförbindelser gör det enklare att ta sig både mellan städerna, till andra delar av regionen och till andra storstäder.

Tätare stadskärnor och nya stadsdelar vid resecentrumen

Kollektivtrafiken har förbättrats både mellan Norrköping och Linköping och inom städerna. De båda nya resecentrumen ligger centralt och de nya stadsdelarna i anslutning till resecentrumen har lockat handel, kultur och många kunskapsintensiva företag. Stadskärnorna är täta med fler bostäder, verksamhetslokaler och upplevelserika miljöer.

Boende i attraktiva miljöer

Ett mer varierat utbud av bostäder har lockat fler boende till storstadsregionen. Det finns fler bostäder i stadskärnorna med närhet till kultur, nöjen, vatten och grönområden.

Det är även möjligt att bo i attraktiva mindre orter och på landet. Bra kollektivtrafik gör det möjligt att bo kvar i mindre orter när man blir äldre eller om livssituationen förändras. Husen som byggs är energieffektiva och mer klimatanpassade.

Vissa tätorter blir småstäder

Särskilda satsningar genomförs i Vikingstad, Ljungsbro – Berg, Malmslätt, Linghem, Kimstad – Norsholm, Åby – Jursla, Svärtinge, Skärblacka och Kolmården – Krokek. De har cirka 6 000 invånare år 2030 och har utvecklats till småstäder med egen identitet och atmosfär.

Process

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping antogs i juni 2010.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 11 november 2021