Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplan för landsbygden och småorterna

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och på att hela kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Linköpings kommun har en attraktiv och levande landsbygd. Många arbetar inom jord- och skogsbruket lokalt, medan många andra väljer att bo lantligt och naturnära och att pendla in till staden eller till någon av de större tätorterna för att arbeta. Landskapet är vackert och det finns många attraktiva boendemiljöer.

Planen omfattar hela kommunen med undantag för staden Linköping och tätorterna Ljungsbro, Berg, Linghem, Vikingstad, Malmslätt, Sturefors, Ekängen, Bestorp och Brokind samt Sättuna.

Process

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna antogs i juni 2014.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 7 augusti 2023