Hoppa till huvudinnehåll

Stöd i boendet

Du som bor i eget (ordinärt) boende kan få stöd för att hantera vardagen och din psykiska ohälsa genom boendestöd och hemtjänst. Du kan även få stöd av kommunala psykiatriska hemsjukvården.

Boendestöd

Detta är boendestöd

Boendestöd finns för dig över 18 år med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik. Stödet ska vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet. Stödet ges av särskilda boendestödjare som hjälper dig. Stödet är under en tidsbegränsad period för dig som behöver få en mer fungerande vardag. Vi stöttar dig med att skapa struktur och rutiner och vi är även ett stöd i att utbyta tankar och ventilera eventuella svårigheter. Målet är att du på egen hand ska kunna hantera vardagen så att du kan leva ett mer självständigt liv

Detta kan du få hjälp med

Din boendestödjare kan vara ett stöd i att utbyta tankar och idéer och ventilera eventuella bekymmer. Ni kan tillsammans försöka hitta strategier för att slippa eller lösa problem och även för att utveckla det du är bra på. De kan också ge dig stöd i hemmet, med fritidsaktiviteter och i kontakt med myndigheter. 

Här finns några exempel på vad vi kan stötta dig kring:

 • Planering av vardagen - vi kan till exempel arbeta med olika sorts scheman och checklistor för att hitta en god balans mellan aktivitet och återhämtning.
 • Vård- och myndighetskontakter - boendestöd kan exempelvis vara stöd i att planera inför möten och vid behov följa med på dessa möten. 
 • Sysselsättning - stöttning med att söka sysselsättning/arbete.
 • Ekonomi - göra en månadsbudget och fixa autogiro. 
 • Vardagssysslor i hemmet - att vi både muntligt och praktiskt vid behov visar hur du genomför olika vardagssysslor i hemmet så att du kan utföra dem självständigt.
 • Bryta isolering - om du har svårt att komma ut ur lägenheten.
 • Sociala sammanhang - stöd i att kunna hitta nya aktiviteter att delta i utifrån intresse, behov och förutsättningar. 

Där du kan behöva extra stöttning kan vi hjälpa dig att söka exempelvis god man (som hjälper dig med din ekonomi), hemtjänst (som hjälper med exempelvis städning) eller en kontaktperson (som du kan göra trivselaktiviteter med).

Boendestöd är gratis och du ansöker via en blankett eller en e-tjänst som heter "Boende, stöd och service".

Hemtjänst

Hemtjänsten i Linköping består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg. Du som behöver hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Om ditt behov inte kan tillgodoses via hemtjänst eller särskilt boende, har du möjlighet att ansöka om hemtjänst som utförs av särskilt anställd anhörig.

Personlig omvårdnad ger dig hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Boservice ger dig hjälp med städning, tvätt, inköp, matkorg (färdiglagad lunch). Du kan också få ett trygghetslarm inom hemtjänsten.

Du ansöker om hemtjänst hos Social- och omsorgsförvaltningen. En biståndsbedömare kommer att handlägga ansökan och kontakta dig för att utreda ditt behov. När biståndsbedömaren har fattat ett beslut får du en kopia på utredningen och beslutet hemskickat. Om du blir beviljad hemtjänst får du välja vilken hemtjänstutförare som du vill ska utföra hjälpen. Om du inte vill göra ett aktivt val kommer du att få hjälp av den som är basansvarig i det område där du bor.

Psykiatrisk hemsjukvård

Du som bor i eget boende kan få stöd av kommunala psykiatriska hemsjukvården (KoPS-teamet). 

För att få stöd av KoPS-teamet ska du vara över 18 år, ha kontakt med psykiatrisk öppenvård och boendestöd eller hemtjänst.

Det här stödet erbjuder KoPS-teamet dig

 • Stödjande och rådgivande samtal om ditt psykiska mående.
 • Bedömningar av ditt psykiska och fysiska vårdbehov.
  Stöd när du har kontakt med psykiatriska öppen- och slutenvården, t.ex. vid läkarbesök och receptförskrivning.
 • Stöd när du ska sköta dina läkemedel, t.ex. dosettdelning, rådgivning, uppföljning och motivering.
 • Förskrivning av hjälpmedel, träning individuellt och i grupp. Funktionsbedömningar så att dina aktiviteter i dagliga livet fungerar.
 • Råd och stöd kring dina kostfrågor.

Om behov av boendestöd och/eller hemtjänst upphör kan hemsjukvårdsinsatser fortsätta efter samråd med dig, Råd & Stöd och öppenvårdspsykiatrin.

Kostnader och ansökan

Boendestöd är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med din/dina boendestödjare.

Du ansöker via en blankett eller en e-tjänst som heter "Boende, stöd och service".

Kontaktuppgifter till Social- och omsorgsförvaltningen

Mottagning - Barn och unga (0-20 år)

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: Vardagar klockan 9.00–11.30, 13.00–16.00.
För LSS-frågor är telefontiden tisdagar klockan 9.00-11.30 samt torsdagar klockan 13.00-16.00.
OBS! Klämdagar är telefontiden stängd.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Mottagning Vuxna

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Du kan kontakta Mottagning vuxna i ärenden om social problematik, missbruk, våld i nära relationer, funktionsnedsättning och LSS.

Till e-postformulär för Mottagning Vuxna

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 69 00
Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och klockan 13.00-16.00
Klämdagar är telefontiden stängd

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Utförare av boendestöd

Om du får din ansökan om stöd i boendet beviljad kommer den att utföra som får ärendet att kontakta dig. Ni planerar stödet tillsammans. I Linköpings kommun finns både privata och kommunala utförare.  

Lynx omsorg

Till e-postformulär för Lynx omsorg

E-post: [email protected]

Telefon: 070-771 97 70

Besöksadress: Platensgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Platensgatan 25

Postadress: Platensgatan 25, 582 20 Linköping

Webbadress: http://lynxomsorg.se/ http://lynxomsorg.se/

Linköpings Stadsmission Boendestöd

Till e-postformulär för Linköpings Stadsmission Boendestöd

E-post: [email protected]

Telefon: 0730-23 31 39

Postadress: Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping

Webbadress: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/boende-boendestod/ https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/boende-boendestod/

Socialpsykiatrins boendestöd

Till e-postformulär för Socialpsykiatrins boendestöd

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 72 25

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Socialpsykiatris boendestöd
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/stod-i-boendet/ https://www.linkoping.se/stod-i-boendet/

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Vasastadens boendestöd

Till e-postformulär för Vasastadens boendestöd

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 38 36

Besöksadress: Sturegatan 5 (se karta)

Besöksadress : Sturegatan 5

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vasastadens boendestöd
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/stod-i-boendet/ https://www.linkoping.se/stod-i-boendet/

Gruppledare:
Telefon: 013-20 70 71

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Senast uppdaterad den 22 december 2022