Hoppa till huvudinnehåll

Här finns det möjligheter...

När jag har varit på Stadsarkivet och forskat så har jag fått en liten inblick i de möjligheter som finns i de här arkiven. Det är docenten och arkeologen Göran Tagesson från Statens historiska museer, som säger detta när vi träffas i Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv.

Han och en kollega arbetar med ett treårigt forskningsprojekt som handlar om kopplingen mellan social boendemiljö och husens utseende och funktion, under tiden 1600-1850.

Göran Tagesson visar upp en fin ritning på Stadsarkivet.

 

Projektet kallat ”Hus och hushåll i det tidigmoderna Sverige 1600-1850” drivs av Göran tillsammans med professor Dag Lindström från Uppsala universitet. Det är ett gränsöverskridande projekt där arkeologer och historiker gemensamt studerar ett skeende, ”ett tyvärr alltför ovanligt angreppssätt”, menar Göran. ”Det blir en studie både ovan och under mark, kan man säga”.

Studien genomförs med exempel på byggnader och miljöer från städerna Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping. Jämförelser görs mellan hur hushållens sammansättning har sett ut i olika tider och på olika platser och hur husens konstruktion och funktion har förändrats under samma tider. Målet är att forskningen även ska resultera i en bok, som ska vara klar 2019.

- Även om vi koncentrerat oss på en tid som ligger före kommunernas tillkomst så har jag kunnat se intressanta spår av den här perioden i det kart- och ritningsmaterial som finns här på Stadsarkivet. Det här ger naturligtvis näring till nya idéer. Här finns också fantastiska nybyggnadsritningar från 1860-talet och framåt, som någon verkligen borde forska på.

Stadsarkivet tar varje år emot ett antal professionella forskare, studenter och andra intresserade, som i forskarmiljön på biblioteket kan ta del av handlingar ur de stora magasinen.

Dan Malmsten, juli 2018

Läs mer om forskningsprojektet ”Hus och hushåll i det tidigmoderna Sverige 1600–1850”
http://arkeologerna.com/wp-content/uploads/2017/09/projektprogram-2016-2018_kortversion-maj-2017.pdf

Det finns även en blogg om projektet. Där man kan följa hur projektet utvecklas och fortlöpande följa de resultat som publiceras. Se: http://arkeologerna.com/bloggar/hus-och-manniskor/

Senast uppdaterad den 11 mars 2024