Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skapande skola

Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Med Skapande skola är Barn- och ungdomsnämndens och Kultur- och fritidsnämndens ambition att alla barn och unga ska få möjlighet till kulturella upplevelser, uttryck och eget skapande samt att skapa en miljö för lärande och utveckling, som kännetecknas av lust att lära, kreativitet och nyfikenhet.

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019