Hoppa till huvudinnehåll

Särskilda undervisningsgrupper

I Linköpings kommun finns det möjlighet för de elever som läser mot grundskolans läroplan att söka till kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Det finns också möjlighet att söka till Resursskola.

Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp

Rektor gör ansökan

Som rektor ges du möjlighet att göra en intresseanmälan till någon av kommunens övergripande särskilda undervisningsgrupper.

Våra målgrupper

De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna riktar sig dels till elever som har behov av en miljö med ett övergripande helhetstänk i en lugn miljö, med fokus på struktur och tydlighet, men också till elever som har särskilt specifika behov på grund av funktionsvariation. De kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna har följande olika inriktningar:

  • Autismspektrum, årskurs 1-9
  • Språkstörning, årskurs F-9
  • Hörselnedsättning, årskurs F-9

Om plats i den särskilda undervisningsgruppen föreslås, innebär det ett automatiskt byte av grundskola, allt för att främja inkludering för eleven.

Kontakt kring särskilda undervisningsgrupper

Har du frågor om särskilda undervisningsgrupper är du välkommen att kontakta samordnare:

Peter Wennerholm

telefon 013-20 61 69.

Sökanden från andra kommuner än Linköpings kommun

Elever som är folkbokförda och har sin vistelseort i annan kommun än Linköpings kommun kan söka till de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Dessa elever tas emot i mån av plats och först då det avgjorts att de elever som är folkbokförda i Linköpings kommuns inte har tillräckliga behov. Prövning av eleven behov av särskilt stöd görs också i dessa fall. 

Senast uppdaterad den 1 augusti 2023